1. WeatherSpark.com
  2. Hy Lạp
  3. Attica
  4. Pérama

Thời Tiết vào Tháng 2 ở Pérama Hy Lạp

Nhiệt độ cao hàng ngày increase bởi 1°C, từ 13°C đến 14°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 8°C hoặc vượt quá 19°C.

Nhiệt độ thấp hàng ngày khoảng 6°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 2°C hoặc vượt quá 11°C. Nhiệt độ thấp trung bình thấp nhất hàng ngày là 6°C ngày 6 tháng 2.

Để tham khảo, ngày 31 tháng 7, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ in Pérama thường thay đổi từ 24°C đến 34°C, trong khi vào ngày 6 tháng 2, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ 6°C đến 13°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 2 in Pérama

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 2 in Pérama18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°CThg 1Thg 31 thg 213°C1 thg 213°C6°C6°C28 thg 214°C28 thg 214°C7°C7°C11 thg 213°C11 thg 213°C6°C6°C
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 2. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 2 in Pérama

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 2 in Pérama18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280000040408081212161620200000Thg 1Thg 3lạnhmát mẻmát mẻrất lạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách Xinan, Trung Quốc (8.737 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Pérama (xem so sánh).//

So sánh Pérama với một thành phố khác:

Mây

Tháng Tháng 2 in Pérama trải qua// essentially constant mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi vẫn khoảng 41% suốt tháng. Cơ hội cao nhất các tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi42% ngày 26 tháng 2.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 15 tháng 2, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 60% thời gian.

Để tham khảo, ngày 13 tháng 12, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 44%, trong khi ngày 20 tháng 7, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 99%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 2 in Pérama

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 2 in Pérama18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 1Thg 320 thg 799%20 thg 799%1 thg 260%1 thg 260%28 thg 259%28 thg 259%11 thg 260%11 thg 260%trong xanhtrong xanh nhiều nơicó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủ
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Lượng Mưa

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. In Pérama, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 2 là gradually decreasing, bắt đầu tháng lúc 23% và kết thúc tháng lúc 20%.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 25% ngày 28 tháng 11, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 3% ngày 25 tháng 7.

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 2 in Pérama

Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 2 in Pérama là essentially constant, vẫn khoảng 45 milimét xuyên suốt, và hiếm khi vượt quá 94 milimét hoặc rơi xuống dưới 7 milimét.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 2 in Pérama

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 2 in Pérama18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 mm0 mm20 mm20 mm40 mm40 mm60 mm60 mm80 mm80 mm100 mm100 mmThg 1Thg 31 thg 247 mm1 thg 247 mm28 thg 243 mm28 thg 243 mm11 thg 246 mm11 thg 246 mm
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng trung bình tương ứng.

Mặt trời

Theo diễn tiến trong Tháng 2 in Pérama, chiều dài của ngày là rapidly increasing. Kể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tháng, chiều dài của ngày increases bằng 1 giờ, 0 phút, ngụ ý trung bình hàng ngày increase của 2 phút, 14 giây, và hàng tuần increase của 15 phút, 41 giây.

Ngày ngắn nhất trong tháng là 1 tháng 2, có 10 giờ, 19 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 28 tháng 2, có 11 giờ, 19 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 2 in Pérama

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 2 in Pérama18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 1Thg 3đêmđêmngàyngày1 thg 210 giờ, 19 phút1 thg 210 giờ, 19 phút28 thg 211 giờ, 19 phút28 thg 211 giờ, 19 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc muộn nhất trong tháng in Pérama là 7:30 ngày 1 tháng 2 và mặt trời mọc sớm nhất là 31 phút sớm hơn lúc 6:58 ngày 28 tháng 2.

Mặt trời lặn sớm nhất là 17:48 ngày 1 tháng 2 và mặt trời lặn muộn nhất là 29 phút muộn hơn lúc 18:18 ngày 28 tháng 2.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày được quan sát in Pérama trong suốt 2021, nhưng nó không bắt đầu cũng như không kết thúc trong suốt Tháng 2, thế nên cả tháng ở trong thời gian chuẩn.

Để tham khảo, ngày 21 tháng 6, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 6:03 và lặn 14 giờ, 48 phút muộn hơn, lúc 20:51, trong khi ngày 21 tháng 12, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 7:37 và lặn 9 giờ, 32 phút muộn hơn, lúc 17:09.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Thời Gian Dành Cho Chạng Vạng và Ánh Sáng Ban Ngày trong Tháng 2 in Pérama

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Thời Gian Dành Cho Chạng Vạng và Ánh Sáng Ban Ngày trong Tháng 2 in Pérama1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828020406081012141618202200Thg 1Thg 36:586:5828 thg 218:1828 thg 218:187:307:301 thg 217:481 thg 217:487:207:2011 thg 218:0011 thg 218:007:087:08MặtTrờiNửaĐêm/MặtTrờiNửaĐêm/MătTrờiLênĐỉnh/MặtTrờiMọcMặtTrờiLặn
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 2. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Mặt Trăng

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủy yếu cho tháng 2 năm 2021. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 2 in Pérama

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 2 in Pérama18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280000040408081212161620200000Thg 1Thg 313 thg 17:0113 thg 17:0128 thg 121:1728 thg 121:1711 thg 221:0611 thg 221:0627 thg 210:1827 thg 210:1813 thg 312:2213 thg 312:2228 thg 321:4928 thg 321:498:018:0117:4217:4217:2017:208:148:147:247:2417:3817:3817:1717:177:227:227:007:0018:3518:3519:2819:287:537:53
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Độ Ẩm

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà một ngày đã nói đến sẽ là muggy in Pérama là essentially constant trong suốt Tháng 2, vẫn khoảng 0% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 8 tháng 8, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 9% thời gian, trong khi ngày 2 tháng 12, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 2 in Pérama

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 2 in Pérama18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 1Thg 315 thg 20%15 thg 20%1 thg 20%1 thg 20%28 thg 20%28 thg 20%khô ráokhô ráo
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Gió

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ in Pérama là essentially constant trong suốt Tháng 2, vẫn trong 0,5 kilômét/giờ của 17,0 kilômét/giờ xuyên suốt.

Để tham khảo, ngày 4 tháng 2, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 17,5 kilômét/giờ, trong khi ngày 24 tháng 5, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 12,4 kilômét/giờ.

Tốc độ gió trung bình cao nhất hàng ngày trong suốt Tháng 2 là 17,5 kilômét/giờ ngày 4 tháng 2.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 2 in Pérama

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 2 in Pérama18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/h20 km/h20 km/h25 km/h25 km/h30 km/h30 km/hThg 1Thg 34 thg 217,5 km/h4 thg 217,5 km/h28 thg 216,5 km/h28 thg 216,5 km/h16 thg 217,0 km/h16 thg 217,0 km/h
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió trung bình hàng giờ in Pérama suốt Tháng 2 chủ yếu từ north, với tỷ lệ đỉnh 48% ngày 1 tháng 2.

Hướng Gió trong Tháng 2 in Pérama

Hướng Gió trong Tháng 2 in Pérama18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 1Thg 3phía tâyphía namphía bắcphía đông
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Nhiệt Độ Nước

Pérama được đặt gần cơ thể nước lớn (ví dụ, đại dương, biển, hoặc hồ lớn). Phần này báo cáo về nhiệt độ bề mặt trung bình khu vực rộng của phần nước đó.

Nhiệt độ bề mặt nước trung bình in Pérama là essentially constant trong suốt Tháng 2, vẫn khoảng 14°C xuyên suốt.

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 2 in Pérama

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 2 in Pérama181522112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282813,5°C13,5°C14,0°C14,0°C14,5°C14,5°C15,0°C15,0°C15,5°C15,5°C16,0°C16,0°C16,5°C16,5°CThg 1Thg 31 thg 214°C1 thg 214°C28 thg 214°C28 thg 214°C11 thg 214°C11 thg 214°C
Nhiệt độ nước trung bình mỗi ngày (đường màu tía) dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Mùa Tăng Trưởng

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Mùa tăng trưởng in Pérama thường kéo dài trong 12 tháng (363 ngày), từ khoảng 18 tháng 1 đến khoảng 16 tháng 1, hiếm khi bắt đầu sau 2 tháng 3, hoặc chấm dứt trước 20 tháng 12.

Tháng Tháng 2 in Pérama là more likely than not fully outside of mà tăng trưởng, với cơ hội mà ngày đưa ra là trong mùa tăng trưởng rapidly increasing từ 58% đến 88% theo diễn biến trong tháng.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 2 in Pérama

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 2 in Péramamùa tăng trưởng18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 1Thg 358%1 thg 258%1 thg 288%28 thg 288%28 thg 267%11 thg 267%11 thg 250%18 thg 150%18 thg 1rất lạnhlạnhmát mẻthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình in Pérama là gradually increasing trong suốt Tháng 2, increasing bởi 43°C, từ 45°C đến 88°C, theo diễn tiến trong tháng.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 2 in Pérama

Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 2, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Năng Lượng Mặt Trời

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày in Pérama là gradually increasing trong suốt Tháng 2, rising bởi 1,0 kWh, từ 2,8 kWh đến 3,8 kWh, theo diễn tiến trong tháng.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 2 in Pérama

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 2 in Pérama18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWhThg 1Thg 31 thg 22,8 kWh1 thg 22,8 kWh28 thg 23,8 kWh28 thg 23,8 kWh11 thg 23,1 kWh11 thg 23,1 kWh
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Địa Hình

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Pérama là 37,968° vĩ độ, 23,572° kinh độ, và 71 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Pérama có các thay đổi về độ cao very significant , với thay đổi độ cao tối đa 267 mét và độ cao trung bình trên mực nước biển 47 mét. Trong 16 kilômét cũng có các thay đổi về độ cao very significant (596 mét). Trong 80 kilômét có các thay đổi về độ cao very significant (1.795 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Pérama bị che phủ bởi nước (52%) và các bề mặt nhân tạo (25%), trong phạm vi 16 kilômét bởi nước (45%) và các bề mặt nhân tạo (29%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi nước (51%) và đất canh tác (13%).

Các Nguồn Dữ Liệu

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình in Pérama, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Nhiệt Độ và Điểm Sương

Có 3 các trạm thời tiết gần đủ để góp phần cho việc ước tính của chúng tôi về nhiệt độ và điểm sương tại Pérama.

Đối với mỗi trạm, các hồ sơ ghi nhận được điều chỉnh cho sự khác biệt độ cao giữa trạm đó và Pérama theo Khí Quyển Tiêu Chuẩn Quốc Tế , và bởi sự thay đổi liên quan hiện diện trong phân tích lại thời đại vệ tinh MERRA-2 giữa hai địa điểm.

Giá tri ước tính ở Pérama được tính là trung bình theo trọng lượng các đóng góp riêng từ mỗi trạm, với trọng lượng theo tỷ lệ tương ứng với sự đảo ngược khoảng cách giữa Pérama và một trạm nhất định.

Các trạm đóng góp vào việc khôi phục này là: Elefsis Airport (LGEL, 66%, 11 kilômét, phía bắc); Ellinikón Airport (LGAT, 32%, 17 kilômét, đông nam) và Tripoli Airport (LGTP, 1,7%, 114 kilômét, tây nam).

Dữ Liệu Khác

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tất cả các dữ liệu thời tiết khác, bao gồm mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, cùng dòng năng lượng, đến từ Phân Tích Kỷ Nguyên Hiện Đại MERRA-2 của NASA. Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.