1. WeatherSpark.com
  2. Bulgaria
  3. Khaskovo
  4. Harmanli

Thời Tiết vào Tháng 12 ở Harmanli Bulgaria

Nhiệt độ cao hàng ngày decrease bởi 3°C, từ 10°C đến 6°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -0°C hoặc vượt quá 16°C.

Nhiệt độ thấp hàng ngày decrease bởi 3°C, từ 1°C đến -2°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -8°C hoặc vượt quá 7°C.

Để tham khảo, ngày 30 tháng 7, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ in Harmanli thường thay đổi từ 18°C đến 32°C, trong khi vào ngày 19 tháng 1, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ -2°C đến 6°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 12 in Harmanli

Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 12. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 12 in Harmanli

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 12 in Harmanli1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 11Thg 1băng giárất lạnhlạnhmát mẻlạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách Junction City, Kentucky, Hoa Kỳ (8.739 kilômét) và South Laurel, Maryland, Hoa Kỳ (8.117 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Harmanli (xem so sánh).//

So sánh Harmanli với một thành phố khác:

Mây

Tháng Tháng 12 in Harmanli trải qua gradually decreasing mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời thì mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi decreasing từ 54% đến 50%. Cơ hội cao nhất các tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi54% ngày 5 tháng 12.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 31 tháng 12, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 50% thời gian.

Để tham khảo, ngày 5 tháng 12, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 54%, trong khi ngày 25 tháng 7, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 92%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 12 in Harmanli

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 12 in Harmanli1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 11Thg 125 thg 792%25 thg 792%1 thg 1246%1 thg 1246%31 thg 1250%31 thg 1250%11 thg 1246%11 thg 1246%trong xanhtrong xanh nhiều nơicó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủ
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Lượng Mưa

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. In Harmanli, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 12 là essentially constant, vẫn khoảng 21% xuyên suốt.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 26% ngày 4 tháng 6, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 11% ngày 2 tháng 9.

Theo diễn tiến trong Tháng 12 in Harmanli, cơ hội một ngày có only rain decreases từ 20% đến 14%, cơ hội một ngày có mixed snow and rain increases từ 1% đến 4% và cơ hội ngày có only snow vẫn là 1% cơ bản không đổi xuyên suốt..

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 12 in Harmanli

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 12 in Harmanli1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%2%2%4%4%6%6%8%8%10%10%12%12%14%14%16%16%18%18%20%20%22%22%24%24%Thg 11Thg 15 thg 1222%5 thg 1222%31 thg 1220%31 thg 1220%16 thg 1222%16 thg 1222%tuyếthỗn hợpmưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 12 in Harmanli là gradually decreasing, bắt đầu tháng lúc 49 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 100 milimét hoặc rơi xuống dưới 11 milimét, và kết thúc tháng lúc 40 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 87 milimét hoặc rơi xuống dưới 6 milimét.

Tích lũy 31 ngày trung bình cao nhất là 49 milimét ngày 1 tháng 12.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 12 in Harmanli

Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng trung bình tương ứng.

Lượng tuyết rơi

Chúng tôi báo cáo lượng tuyết rơi bằng những từ/ tương đương với chất lỏng. Chiều sâu thực sự của lượng tuyết rơi mới thường ở từ 5 đến 10 lần số lượng tương đương chất lỏng, cứ cho rằng đất bị đóng băng. Khi có tuyết rơi, chúng tôi xem xét lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng được tích lũy qua thời gian 31 ngày trượt/ được tập trung quanh mỗi ngày.

Lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 12 in Harmanli is essentially constant, vẫn khoảng 4 milimét xuyên suốt, và hiếm khi vượt quá 19 milimét hoặc rơi xuống dưới -0 milimét.

Lượng Tuyết Rơi Tương Đương Chất Lỏng Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 12 in Harmanli

Lượng Tuyết Rơi Tương Đương Chất Lỏng Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 12 in Harmanli1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 mm0 mm10 mm10 mm20 mm20 mm30 mm30 mm40 mm40 mm50 mm50 mmThg 11Thg 11 thg 122 mm1 thg 122 mm31 thg 126 mm31 thg 126 mm11 thg 124 mm11 thg 124 mm
Lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng mưa trung bình tương ứng.

Mặt trời

Theo diễn tiến trong Tháng 12 in Harmanli, chiều dài của ngày là essentially constant. Ngày ngắn nhất trong tháng là 21 tháng 12, có 9 giờ, 7 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 1 tháng 12, có 9 giờ, 21 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 12 in Harmanli

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 12 in Harmanli1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 11Thg 121 thg 129 giờ, 7 phút21 thg 129 giờ, 7 phútđêmđêmngàyngày1 thg 129 giờ, 21 phút1 thg 129 giờ, 21 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc sớm nhất trong tháng in Harmanli là 7:24 ngày 1 tháng 12 và mặt trời mọc trể nhất là 20 phút muộn hơn lúc 7:44 ngày 31 tháng 12.

Mặt trời lặn sớm nhất là 16:45 ngày 9 tháng 12 và mặt trời lặn muộn nhất là 10 phút muộn hơn lúc 16:54 ngày 31 tháng 12.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày được quan sát in Harmanli trong suốt 2021, nhưng nó không bắt đầu cũng như không kết thúc trong suốt Tháng 12, thế nên cả tháng ở trong thời gian chuẩn.

Để tham khảo, ngày 21 tháng 6, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 5:41 và lặn 15 giờ, 14 phút muộn hơn, lúc 20:55, trong khi ngày 21 tháng 12, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 7:40 và lặn 9 giờ, 7 phút muộn hơn, lúc 16:48.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 12 in Harmanli

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 12 in Harmanli181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020406081012141618202200Thg 11Thg 17:247:241 thg 1216:461 thg 1216:467:447:4431 thg 1216:5431 thg 1216:547:327:3211 thg 1216:4511 thg 1216:457:407:40MặtTrờiNửaĐêm/MặtTrờiNửaĐêm/MătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặn
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 12. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Mặt Trăng

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủ yếu cho tháng 12 năm 2021. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 12 in Harmanli

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 12 in Harmanli1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 11Thg 14 thg 1123:154 thg 1123:1519 thg 1110:5819 thg 1110:584 thg 129:444 thg 129:4419 thg 126:3619 thg 126:362 thg 120:342 thg 120:3418 thg 11:4918 thg 11:495:595:5917:0217:0216:2916:297:057:057:297:2916:4916:4916:0616:067:587:587:327:3216:2516:2516:3016:308:198:19
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Độ Ẩm

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà một ngày đã nói đến sẽ là muggy in Harmanli là essentially constant trong suốt Tháng 12, vẫn khoảng 0% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 24 tháng 7, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 5% thời gian, trong khi ngày 1 tháng 1, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 12 in Harmanli

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 12 in Harmanli1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 11Thg 11 thg 120%1 thg 120%31 thg 120%31 thg 120%11 thg 120%11 thg 120%khô ráokhô ráothoải máithoải mái
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Gió

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ in Harmanli là essentially constant trong suốt Tháng 12, vẫn trong 0,2 kilômét/giờ của 13,0 kilômét/giờ xuyên suốt.

Để tham khảo, ngày 24 tháng 2, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 14,1 kilômét/giờ, trong khi ngày 2 tháng 6, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 10,8 kilômét/giờ.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 12 in Harmanli

Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió trung bình hàng giờ in Harmanli suốt Tháng 12 chủ yếu từ north, với tỷ lệ đỉnh 42% ngày 20 tháng 12.

Hướng Gió trong Tháng 12 in Harmanli

Hướng Gió trong Tháng 12 in Harmanli1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 11Thg 1phía tâyphía namphía bắcphía đông
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Mùa Tăng Trưởng

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Mùa tăng trưởng in Harmanli thường kéo dài trong 7,1 tháng (217 ngày), từ khoảng 1 tháng 4 đến khoảng 4 tháng 11, hiếm khi bắt đầu trước khi 13 tháng 3 hoặc sau khi 22 tháng 4, và hiếm khi chấm dứt trước khi 17 tháng 10 hoặc sau khi 24 tháng 11.

Tháng Tháng 12 in Harmanli là very likely fully outside of mùa tăng trưởng, với cơ hội là ngày đưa ra là trong mùa tăng trưởng đạt low của -0% ngày 27 tháng 12.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 12 in Harmanli

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 12 in Harmanli1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 11Thg 11 thg 125%1 thg 125%31 thg 12-0%31 thg 12-0%11 thg 121%11 thg 121%50%4 thg 1150%4 thg 11băng giárất lạnhlạnhmát mẻthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình in Harmanli là essentially constant trong suốt Tháng 12, vẫn trong 4°C cỉa 2.022°C xuyên suốt.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 12 in Harmanli

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 12 in Harmanli1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031311.900°C1.900°C1.950°C1.950°C2.000°C2.000°C2.050°C2.050°C2.100°C2.100°C2.150°C2.150°C2.200°C2.200°CThg 11Thg 11 thg 122.018°C1 thg 122.018°C31 thg 122.025°C31 thg 122.025°C16 thg 122.023°C16 thg 122.023°C
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 12, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Năng Lượng Mặt Trời

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày in Harmanli là essentially constant trong suốt Tháng 12, vẫn trong 0,1 kWh của 1,7 kWh xuyên suốt.

Năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày thấp nhất trong suốt Tháng 12 là 1,6 kWh ngày 21 tháng 12.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 12 in Harmanli

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 12 in Harmanli1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310,0 kWh0,0 kWh0,5 kWh0,5 kWh1,0 kWh1,0 kWh1,5 kWh1,5 kWh2,0 kWh2,0 kWh2,5 kWh2,5 kWh3,0 kWh3,0 kWh3,5 kWh3,5 kWhThg 11Thg 121 thg 121,6 kWh21 thg 121,6 kWh1 thg 121,8 kWh1 thg 121,8 kWh
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Địa Hình

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Harmanli là 41,933° vĩ độ, 25,900° kinh độ, và 74 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Harmanli có các thay đổi về độ cao significant , với thay đổi độ cao tối đa 174 mét và độ cao trung bình trên mực nước biển 112 mét. Trong 16 kilômét có các thay đổi về độ cao significant (362 mét). Trong 80 kilômét có các thay đổi về độ cao very significant (1.685 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Harmanli bị che phủ bởi đất canh tác (56%), cây cối (20%) và các bề mặt nhân tạo (18%), trong phạm vi 16 kilômét bởi đất canh tác (48%) và cây cối (32%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi đất canh tác (51%) và cây cối (33%).

Các Nguồn Dữ Liệu

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình in Harmanli, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Nhiệt Độ và Điểm Sương

Có 4 các trạm thời tiết gần đủ để góp phần cho việc ước tính của chúng tôi về nhiệt độ và điểm sương tại Harmanli.

Đối với mỗi trạm, các hồ sơ ghi nhận được điều chỉnh cho sự khác biệt độ cao giữa trạm đó và Harmanli theo Khí Quyển Tiêu Chuẩn Quốc Tế , và bởi sự thay đổi liên quan hiện diện trong phân tích lại thời đại vệ tinh MERRA-2 giữa hai địa điểm.

Giá tri ước tính ở Harmanli được tính là trung bình theo trọng lượng các đóng góp riêng từ mỗi trạm, với trọng lượng theo tỷ lệ tương ứng với sự đảo ngược khoảng cách giữa Harmanli và một trạm nhất định.

Các trạm đóng góp vào việc khôi phục này là: Bezmer Air Base (LBIA, 41%, 68 kilômét, đông bắc); Plovdiv Airport (LBPD, 28%, 88 kilômét, phía tây); Alexandroupoli Airport (LGAL, 18%, 120 kilômét, phía nam) và Kavala International Airport (LGKV, 12%, 156 kilômét, tây nam).

Dữ Liệu Khác

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tất cả các dữ liệu thời tiết khác, bao gồm mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, cùng dòng năng lượng, đến từ Phân Tích Kỷ Nguyên Hiện Đại MERRA-2 của NASA. Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.