1. WeatherSpark.com
  2. Saint Pierre và Miquelon

Khí Hậu và Thời Tiết Trung Bình Cả Năm ở Saint Pierre và Miquelon Saint Pierre và Miquelon

In Saint Pierre và Miquelon, mùa hè thì ngắn, mát mẻ, có gió và có mây rải rác và mùa đông thì băng giá, có tuyết, có gió lớn và có mây nhiều nơi. Theo diễn tiến trong năm, nhiệt độ thường thay đổi từ -6°C đến 19°C và hiếm khi dưới -11°C hoặc trên 21°C.

Dựa vào điểm du lịch, times tốt nhất trong năm để đến thăm Saint Pierre và Miquelon cho những hoạt động thời tiết ấm áp are từ late Tháng 7 to early Tháng 9.

Khí Hậu ở Saint Pierre và Miquelon

băng giárất lạnhlạnhmát mẻmát mẻlạnhrất lạnhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12Hiện giờHiện giờ54%54%26%26%mây bao phủtrong xanhlượng mưa: 110 mmlượng mưa: 110 mm72 mm72 mmoi bức: 4%oi bức: 4%0%0%khô ráokhô ráođiểm du lịch: 6.1điểm du lịch: 6.10.00.0
Thời Tiết của Saint Pierre và Miquelon theo tháng. Nhấp vào mỗi biểu đồ để biết thêm thông tin.

warm season kéo dài trong 2,7 tháng, từ 2 tháng 7 đến 24 tháng 9, với nhiệt độ cao trung bình hàng ngày trên 15°C. Tháng nóng nhất trong năm ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 8, với nhiệt độ cao trung bình là 18°C và nhiệt độ thấp trung bình là 14°C.

cold season kéo dài trong 3,7 tháng, từ 12 tháng 12 đến 2 tháng 4, với nhiệt độ cao trung bình dưới đây3°C. Tháng lạnh nhất trong năm ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 2, với nhiệt độ thấp trung bình là -5°C và nhiệt độ cao trung bình là -0°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp in Saint Pierre và Miquelon

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp in Saint Pierre và Miquelonấm áplạnhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C3 thg 2-1°C3 thg 2-1°C13 thg 819°C13 thg 819°C-6°C-6°C14°C14°C2 thg 715°C2 thg 715°C24 thg 915°C24 thg 915°C12 thg 123°C12 thg 123°C2 thg 43°C2 thg 43°C10°C10°C10°C10°C-1°C-1°C-2°C-2°CHiện giờHiện giờ
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.
Trung BìnhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Cao 0°C-0°C1°C5°C8°C12°C16°C18°C16°C11°C7°C3°C
Nhiệt Độ -2°C-3°C-1°C2°C5°C9°C14°C16°C14°C9°C5°C1°C
Thấp -5°C-5°C-3°C-0°C3°C7°C12°C14°C11°C7°C2°C-2°C

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm .... của nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho cả năm. Trục ngang là ngày trong năm, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in Saint Pierre và Miquelon

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in Saint Pierre và MiquelonThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000020204040606080810101212141416161818202022220000Hiện giờHiện giờbăng giárất lạnhrất lạnhlạnhlạnhmát mẻbăng giá
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Saint Pierre và Miquelon với một thành phố khác:

Bản Đồ

In Saint Pierre và Miquelon, phần trăm bầu trời trung bình được mây bao phủ trải qua significant thay đổi theo mùa theo diễn tiến trong năm.

Phần trong xanh hơn trong năm in Saint Pierre và Miquelon bắt đầu khoảng 22 tháng 6 và kéo dài trong 5,1 tháng, kết thúc khoảng 26 tháng 11

Tháng có trời trong nhất trong năm ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 9, vào khoảng thời gian đó thì trung bình có trời trong, hầu hết có trời trong, hoặc một phần có mây bao phủ 53% của tổng thởi gian.

Phần có mây nhiều hơn trong năm bắt đầu quanh 26 tháng 11 và kéo dài trong 6,9 tháng, kết thúc quanh 22 tháng 6.26 tháng 116,9 tháng22 tháng 6

Tháng có mây bao phủ nhất trong năm ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 1, vào khoảng thời gian đó thì trung bình có mây đen hoặc hầu hết có mây che phủ 73% tổng thời gian.

Các Loại Mây Che Phủ in Saint Pierre và Miquelon

Các Loại Mây Che Phủ in Saint Pierre và Miquelontrong xanh hơncó mây hơnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%6 thg 954%6 thg 954%27 thg 126%27 thg 126%22 thg 639%22 thg 639%26 thg 1140%26 thg 1140%Hiện giờHiện giờtrong xanhmây bao phủcó mây rải ráccó mây nhiều nơigần như trong xanh
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.
Một PhầnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Có mây hơn 73%71%63%65%68%63%54%50%47%50%58%65%
Trong xanh hơn 27%29%37%35%32%37%46%50%53%50%42%35%

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. Cơ hội những ngày ẩm ướt in Saint Pierre và Miquelon thay đổi suốt năm.

Mùa ẩm ướt hơn kéo dài 6,0 tháng, từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 4, với lớn hơn 34% cơ hội của một ngày nhất định là ngày ẩm ướt. Tháng có nhiều ngày ẩm ướt nhất ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 11, với trung bình là 11,9 ngày và có lượng mưa ít nhất vào khoảng 1 milimét.

Mùa khô hơn kéo dài 6,0 tháng, từ 18 tháng 4 đến 17 tháng 10. Tháng có ít ngày ẩm ướt nhất ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 8, với trung bình là 9,4 ngày và có lượng mưa ít nhất vào khoảng 1 milimét.

Trong số những ngày ẩm ướt, chúng tôi phân biệt giữa những ngày trải qua mưa mà thôi, tuyết mà thôi, hoặc a mixture cả hai. Dựa vào loại này, hình thức lượng mưa thông thường nhất in Saint Pierre và Miquelon thay đổi suốt năm.

Rain alone là thông thường nhất trong 10 tháng, từ 14 tháng 3 đến 22 tháng 1. Tháng có nhiều ngày nhất mà chỉ có mưa ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 11, với trung bình là 10,9 ngày.

Mixed snow and rain là thông thường nhất trong 1,7 tháng, từ 22 tháng 1 đến 14 tháng 3. Tháng có nhiều ngày nhất mà có mưa và tuyết ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 2, với trung bình là 4,0 ngày.

Cơ Hội Lương Mưa Hàng Ngày in Saint Pierre và Miquelon

Cơ Hội Lương Mưa Hàng Ngày in Saint Pierre và Miquelonhỗn hợpmưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%8 thg 1140%8 thg 1140%11 thg 829%11 thg 829%22 thg 137%22 thg 137%14 thg 333%14 thg 333%Hiện giờHiện giờtuyếthỗn hợpmưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).
Những Ngày củaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Mưa 4,3 ngày3,0 ngày4,3 ngày8,0 ngày9,4 ngày9,4 ngày9,6 ngày9,4 ngày9,9 ngày10,8 ngày10,9 ngày7,8 ngày
Hỗn Hợp 3,9 ngày4,0 ngày3,9 ngày1,8 ngày0,2 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,7 ngày2,6 ngày
Tuyết 3,4 ngày3,2 ngày2,2 ngày0,4 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,2 ngày1,3 ngày
Bất kỳ 11,6 ngày10,2 ngày10,5 ngày10,2 ngày9,7 ngày9,4 ngày9,6 ngày9,4 ngày9,9 ngày10,8 ngày11,9 ngày11,7 ngày

Để cho thấy sự thay đổi trong các tháng và không chỉ tổng số hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung khoảng mỗi ngày trong năm. Saint Pierre và Miquelon trải qua significant thay đổi theo mùa trong lượng mưa hàng tháng.

Mưa rơi suốt năm in Saint Pierre và Miquelon. Tháng có mưa nhiều nhất ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 11, với lượng mưa trung bình là 107 milimét.

Tháng có mưa ít nhất ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 2, với lượng mưa trung bình là 51 milimét.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng in Saint Pierre và Miquelon

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng in Saint Pierre và MiquelonThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm100 mm100 mm200 mm200 mm300 mm300 mm400 mm400 mm6 thg 11109 mm6 thg 11109 mm8 thg 250 mm8 thg 250 mm6 thg 681 mm6 thg 681 mm2 thg 872 mm2 thg 872 mmHiện giờHiện giờ
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi trung bình tương ứng.
Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Lượng mưa 57,8mm50,7mm52,6mm69,6mm73,5mm79,2mm74,2mm74,3mm96,7mm105,3mm106,9mm81,1mm

Lượng tuyết rơi

Như với lượng tuyết rơi, chúng tôi xem xét lượng tuyết rơi được tích lũy qua thời gian 31 ngày trượt/ được tập trung quanh mỗi ngày trong năm. Saint Pierre và Miquelon có sự thay đổi theo mùa về lượng tuyết rơi trong tháng rất đáng kể.

Thời gian có tuyết trong năm kéo dài trong 5,7 tháng, từ 12 tháng 11 đến 2 tháng 5, với lượng tuyết rơi trong khoảng 31 ngày trượt ít nhất là 25 milimét. Tháng có tuyết nhiều nhất ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 2, với lượng mưa trung bình là 382 milimét.

Thời gian ít tuyết kéo dài 6,3 tháng, từ 2 tháng 5 đến 12 tháng 11. Tuyết rơi ít nhất vào khoảng 4 tháng 8, với tổng tích lũy trung bình 0 milimét.

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng ở Saint Pierre và Miquelon

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng ở Saint Pierre và MiquelontuyếttuyếtThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm100 mm100 mm200 mm200 mm300 mm300 mm400 mm400 mm500 mm500 mm600 mm600 mm700 mm700 mm13 thg 2383 mm13 thg 2383 mm4 thg 80 mm4 thg 80 mm12 thg 1125 mm12 thg 1125 mm2 thg 525 mm2 thg 525 mmHiện giờHiện giờ
Lượng tuyết rơi rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày được tập trung vào ngày đang nói đến, với các khúc phân vị từ 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng mưa trung bình tương ứng.
Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Lượng tuyết rơi 332,2mm381,6mm264,1mm76,0mm8,7mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,6mm31,1mm155,9mm

Chiều dài trong ngày in Saint Pierre và Miquelon thay đổi đáng kể theo diễn tiến trong năm. Trong 2024, ngày ngắn nhất là 21 tháng 12, với 8 giờ, 32 phút ánh sáng mặt trời; ngày dài nhất làs 20 tháng 6, với 15 giờ, 52 phút ánh sáng mặt trời.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng ở Saint Pierre và Miquelon

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng ở Saint Pierre và MiquelonThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờ12 giờ, 8 phút20 thg 312 giờ, 8 phút20 thg 315 giờ, 52 phút20 thg 615 giờ, 52 phút20 thg 612 giờ, 12 phút22 thg 912 giờ, 12 phút22 thg 98 giờ, 32 phút21 thg 128 giờ, 32 phút21 thg 12đêmđêmngàyHiện giờHiện giờ
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.
GiờThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Ánh Sáng Ban Ngày 9,0 giờ10,3 giờ12,0 giờ13,6 giờ15,1 giờ15,8 giờ15,4 giờ14,1 giờ12,5 giờ10,8 giờ9,4 giờ8,6 giờ

mặt trời mọc sớm nhất lúc 5:50 ngày 15 tháng 6, và mặt trời mọc muộn nhất2 giờ, 40 phút muộn hơn lúc 8:30 ngày 2 tháng 1. mặt trời lặn sớm nhất lúc16:56 ngày 10 tháng 12, và mặt trời lặn muộn nhất thì 4 giờ, 47 phút muộn hơn lúc 21:43 ngày 25 tháng 6.

Ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian (DST) được quan sát in Saint Pierre và Miquelon trong suốt 2024, bắt đầu vào mùa xuân 10 tháng 3, kéo dài 7,8 tháng, và kết thúc vào mừa thu ngày 3 tháng 11.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Thời Gian Dành Cho Chạng Vạng và Ánh Nắng Ban Ngày ở Saint Pierre và Miquelon

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Thời Gian Dành Cho Chạng Vạng và Ánh Nắng Ban Ngày ở Saint Pierre và MiquelonThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 1202040608101214161820220015 thg 65:5015 thg 65:5021:4325 thg 621:4325 thg 610 thg 1216:5610 thg 1216:568:302 thg 18:302 thg 110 thg 3DST10 thg 3DSTDST3 thg 11DST3 thg 11ngàyđêmđêmđêmđêmMặtTrờiNửaĐêmMặtTrờiNửaĐêmMătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặnHiện giờHiện giờ
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm 2024. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám. Việc chuyển đến và từ thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày/ được cho thấy bởi các nhãn 'DST'.

Số liệu dưới đây đưa ra trình bày la bàn mặt chiếu của mặt trời (góc nghiêng mặt trời trên đường ngang) và góc phương vị(góc phương vị la bàn của nó) mỗi giờ của mỗi ngày trong giai đoạn báo cáo. Trục ngang là ngày trong năm và trục đứng là giờ trong ngày. Đối với một ngày xác định và giờ xác định của ngày đó, màu phông nền cho thấy góc phương vị của mặt trời vào thời điểm đó. Đường đẳng trị màu đen là mặt chiếu không đổi của mặt trời.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời ở Saint Pierre và Miquelon

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời ở Saint Pierre và MiquelonThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 1200000202040406060808101012121414161618182020222200000001010101020203030304040506000010101020202020303040405050602067Hiện giờHiện giờ
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời trong suốt năm 2024. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủy yếu cho 2024. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/.

Mặt Trăng Mọc, Lặn & Các Tuần in Saint Pierre và Miquelon

Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Độ ẩm nhận biết được in Saint Pierre và Miquelon, được đo bởi phần trăm thời gian trong đó mức độ ẩm thoải mái/ là oi bức, ngột ngạt, hoặc khó chịu, không thay đổi đáng kể theo diễn tiến trong năm, vẫn trong 2% của 2% xuyên suốt.

Độ Ẩm Thoải Mái in Saint Pierre và Miquelon

Độ Ẩm Thoải Mái in Saint Pierre và MiquelonThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%31 thg 30%31 thg 30%13 thg 84%13 thg 84%thoải máithoải máikhô ráokhô ráo
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.
Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Các ngày oi bức 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,2 ngày1,0 ngày0,2 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình mỗi giờ in Saint Pierre và Miquelon trải qua extreme thay đổi theo mùa theo diễn tiến trong năm.

Phần có gió hơn trong năm kéo dài trong 5,7 tháng, từ 13 tháng 10 đến 4 tháng 4, với tốc độ gió trung bình trên 26,3 kilômét/giờ. Tháng có gió mạnh nhất trong năm ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 1, với tốc độ gió trung bình là 33,6 kilômét/giờ.

Thời gian lặng gió hơn trong năm kéo dài trong 6,3 tháng, từ 4 tháng 4 đến 13 tháng 10. Tháng êm ả nhất trong năm ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 7, với tốc độ gió trung bình là 18,5 kilômét/giờ.

Tốc Độ Gió Trung Bình in Saint Pierre và Miquelon

Tốc Độ Gió Trung Bình in Saint Pierre và Miqueloncó giócó gióThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/h20 km/h20 km/h25 km/h25 km/h30 km/h30 km/h35 km/h35 km/h40 km/h40 km/h45 km/h45 km/h50 km/h50 km/h13 thg 134,3 km/h13 thg 134,3 km/h27 thg 618,3 km/h27 thg 618,3 km/h13 thg 1026,3 km/h13 thg 1026,3 km/h4 thg 426,3 km/h4 thg 426,3 km/hHiện giờHiện giờ
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.
Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tốc Độ Gió (kph) 33.632.228.924.520.318.718.519.523.026.629.432.6

Hướng gió trung bình mỗi giờ dễ nhận thấy in Saint Pierre và Miquelon thay đổi suốt năm.

Gió phần lớn thường từ south trong 1,1 tuần, từ 26 tháng 6 đến 4 tháng 7, với phần trăm đạt đỉnh 41% ngày 3 tháng 7. Gió phần lớn thường từ west trong 12 tháng, từ 4 tháng 7 đến 26 tháng 6, với phần trăm đạt đỉnh 53% ngày 1 tháng 1.

Hướng Gió in Saint Pierre và Miquelon

Hướng Gió in Saint Pierre và MiquelonWWThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Hiện giờHiện giờphía tâyphía namphía đôngphía bắc
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Saint Pierre và Miquelon được đặt gần cơ thể nước lớn (ví dụ, đại dương, biển, hoặc hồ lớn). Phần này báo cáo về nhiệt độ bề mặt trung bình khu vực rộng của phần nước đó.

Nhiệt độ nước trung bình trải qua extreme thay đổi theo mùa theo diễn tiến trong năm.

Thời gian trong năm có nước ấm hơn kéo dài trong 2,3 tháng, từ 16 tháng 7 đến 27 tháng 9, với nhiệt độ trung bình trên 13°C. Tháng trong một năm ở Saint Pierre và Miquelon có nước ấm nhất là Tháng 8, với nhiệt độ trung bình là 15°C.

Thời gian trong năm có nước mát mẻ hơn kéo dài trong 4,7 tháng, từ 21 tháng 12 đến 12 tháng 5, với nhiệt độ trung bình dưới 3°C. Tháng trong một năm ở Saint Pierre và Miquelon có nước lạnh nhất là Tháng 3, với nhiệt độ trung bình là 1°C.

Nhiệt Độ Nước Trung Bình in Saint Pierre và Miquelon

Nhiệt Độ Nước Trung Bình in Saint Pierre và Miquelonấm ápmát mẻThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C18 thg 816°C18 thg 816°C0°C4 thg 30°C4 thg 327 thg 913°C27 thg 913°C21 thg 123°C21 thg 123°C12 thg 53°C12 thg 53°C
Nhiệt độ nước trung bình mỗi ngày (đường màu tía) với các dải phân vị thứ 25 đến thứ 75 và thứ 10 đến thứ 90.
NướcThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Nhiệt Độ 2°C1°C1°C2°C4°C8°C13°C15°C14°C10°C7°C4°C

Để mô tả thời tiết thú vị thế nào in Saint Pierre và Miquelon suốt năm, chúng tôi tính hai điểm du lịch.

Điểm du lịch, thuận lơi những ngày trong xanh, không mưa mà nhiệt độ được biết từ 18°C đến 27°C. Dựa vào điểm này, times tôt nhất trong năm để viếng thăm Saint Pierre và Miquelon cho các hoạt động du lịch rộng rãi ngoài trời are từ late Tháng 7 to early Tháng 9, với điểm đạt định trong second week of Tháng 8.

Điểm Du Lịch in Saint Pierre và Miquelon

Điểm Du Lịch in Saint Pierre và MiquelonThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810106.16.10.00.0Hiện giờHiện giờlượng mưalượng mưanhiệt độnhiệt độ mâymâyđiểm du lịch
điểm du lịch (khu vực lắp đầy), các phần tử của nó: điểm nhiệt độ (đường đỏ), điểm mây che phủ (đường xanh da trời), và điểm lưu lượng (đường xanh lá cây).

điểm bãi biển/hồ bơi có lợi những ngày trong xanh, không mưa có nhiệt độ nhận biết từ 24°C đến 32°C. Dựa vào điểm này times tốt nhất trong năm để viếng thăm Saint Pierre và Miquelon cho các hoạt động thời tiết nóng are cho cả tháng Tháng 8.

Điểm Bãi Biển/Hồ Bơi in Saint Pierre và Miquelon

Điểm Bãi Biển/Hồ Bơi in Saint Pierre và MiquelonThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810100.90.90.00.0lượng mưalượng mưanhiệt độnhiệt độmâymây
điểm bãi biển/hồ bơi (khu vực được lắp đầy), và các yếu tốt của nó: điểm nhiệt độ (đường màu xanh lá cây), điểm mây che phủ (đường đỏ), điểm mây che phủ (màu xanh da trời), và điểm lưu lương (đường màu xanh dương)

Phương pháp luận

Đối với mỗi giờ từ 8:0021:00 mỗi ngày trong thời hạn phân tích (1980 đến 2016), các điểm độc lập được tính cho nhiệt độ nhận biết, mây che phủ, và tổng lượng mưa. Các điểm này được phối hợp thành điểm hợp lại duy nhất mỗi giờ, rồi sau đó gộp lại trong ngày, tính trung bình cho cả ca1cn ăm trong thời hạn phân tích, và được được trôi chảy/.

Điểm mây che phủ của chúng tôi là 10 cho toàn bộ những bầu trời trong xanh rõ ràng, rơi tuyến tính đến 9 cho những bầu trời trong xanh nhiều nơi, và đến 1 cho các bầu trười có mây che phủ toàn bộ.

Điểm lưu lương của chúng tôi, mà dựa trên lưu lượng ba giờ tập trong vào giờ đang nói đến, là 10 cho không có lưu lượng, rơi tuyến tính đến 9 cho lưu lượng nhỏ, và đế 0 cho 1 milimét của lưu lương hoặc hơn nữa.

Điểm nhiệt độ của chúng tôi là 0 cho nhiệt độ nhận biết dưới 10°C, tăng lên tuyến tính đến 9 cho 18°C, đến 10 cho 24°C, rơi tuyến tính đến 9 cho 27°C, và đến 1 cho 32°C hoặc nóng hơn.

Điểm nhiệt độ của chúng tôi là 0 cho nhiệt độ nhận biết dưới 18°C, tăng lên tuyến tính đến 9 cho 24°C, đến 10 cho 28°C, rơi tuyến tính đến 9 cho 32°C, và đến 1 cho 38°C hoặc nóng hơn.

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Mùa tăng trưởng in Saint Pierre và Miquelon thường kéo dài trong 6,3 tháng (194 ngày), từ khoảng 2 tháng 5 đến khoảng 12 tháng 11, hiếm khi bắt đầu trước khi 14 tháng 4 hoặc sau khi 20 tháng 5, và hiếm khi chấm dứt trước khi 25 tháng 10 hoặc sau khi 29 tháng 11.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng in Saint Pierre và Miquelon

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng in Saint Pierre và Miquelonmùa tăng trưởngThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%50%2 thg 550%2 thg 550%12 thg 1150%12 thg 1190%20 thg 590%20 thg 590%25 thg 1090%25 thg 1010%14 thg 410%14 thg 410%29 thg 1110%29 thg 110%12 thg 20%12 thg 28 thg 8100%8 thg 8100%Hiện giờHiện giờbăng giárất lạnhlạnhmát mẻ
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Dựa theo chỉ riêng những ngày độ tăng trưởng, sự ra hoa đầu tiên in Saint Pierre và Miquelon nên xuất hiện khoảng 8 tháng 7, chỉ hiếm khi xuất hiện trước 30 tháng 6 hoặc sau 18 tháng 7.

Những Ngày Mức Độ Tăng Trưởng in Saint Pierre và Miquelon

Những Ngày Mức Độ Tăng Trưởng in Saint Pierre và MiquelonThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120°C0°C100°C100°C200°C200°C300°C300°C400°C400°C500°C500°C600°C600°C8 thg 750°C8 thg 750°C31 thg 12475°C31 thg 12475°CHiện giờHiện giờ
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong năm, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày trải qua thay đổi theo mùa cực caotheo diễn biến trong năm.

Thời gian sáng hơn trong năm kéo dài trong 3,2 tháng, từ 16 tháng 5 đến 23 tháng 8, với năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình mỗi mét vuông trên 5,2 kWh. Tháng sáng nhất trong năm ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 7, với chỉ số trung bình là 6,2 kWh.

Thời gian tối hơn trong năm kéo dài trong 3,7 tháng, từ 31 tháng 10 đến 20 tháng 2, với năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình mỗi mét vuông dưới đây 2,0 kWh. Tháng tối nhất trong năm ở Saint Pierre và Miquelon là Tháng 12, với chỉ số trung bình là 1,0 kWh.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày in Saint Pierre và Miquelon

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày in Saint Pierre và MiquelonsángtốitốiThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWh8 kWh8 kWh9 kWh9 kWh1 thg 76,3 kWh1 thg 76,3 kWh24 thg 120,9 kWh24 thg 120,9 kWh16 thg 55,2 kWh16 thg 55,2 kWh23 thg 85,2 kWh23 thg 85,2 kWh31 thg 102,0 kWh31 thg 102,0 kWh20 thg 22,0 kWh20 thg 22,0 kWhHiện giờHiện giờ
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.
Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Năng Lượng Mặt Trời kWh 1.11.93.24.35.26.06.25.44.22.71.51.0

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Saint Pierre và Miquelon là 46,833° vĩ độ, -56,333° kinh độ, và 0 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Saint Pierre và Miquelon chủ yếu bằng phẳng, có thay đổi độ cao tối đa 0 mét và độ cao trung bình trên mực nước biển 0 mét. Trong 16 kilômét thì cũng chủ yếu bằng phẳng (0 mét). Trong 80 kilômét thì cũng chủ yếu bằng phẳng (0 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Saint Pierre và Miquelon bị che phủ bởi cây cối (81%) và cây cối thưa thớt (11%), trong phạm vi 16 kilômét bởi nước (92%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi nước (93%).

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình in Saint Pierre và Miquelon, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Saint-Pierre Airport.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.

Các vị trí khác:

Saint Pierre và Miquelon

Các Sân Bay