1. WeatherSpark.com
  2. Nga
  3. Transbaikal Territory
  4. Darasun

Thời Tiết vào Tháng 4 ở Darasun Nga

Nhiệt độ cao hàng ngày increase bởi 8°C, từ 4°C đến 13°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -3°C hoặc vượt quá 20°C.

Nhiệt độ thấp hàng ngày increase bởi 8°C, từ -9°C đến -1°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -16°C hoặc vượt quá 4°C.

Để tham khảo, ngày 18 tháng 7, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ in Darasun thường thay đổi từ 13°C đến 25°C, trong khi vào ngày 14 tháng 1, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ -31°C đến -19°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 4 in Darasun

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 4 in Darasun18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030-30°C-30°C-25°C-25°C-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°CThg 3Thg 51 thg 44°C1 thg 44°C-9°C-9°C30 thg 413°C30 thg 413°C-1°C-1°C11 thg 47°C11 thg 47°C-6°C-6°C21 thg 410°C21 thg 410°C-3°C-3°C
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 4. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 4 in Darasun

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 4 in Darasun181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000Thg 3Thg 5giá lạnhbăng giárất lạnhlạnhlạnhmát mẻgiá lạnhthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách Watson Lake, Canada (6.398 kilômét); Fort Smith, Canada (6.946 kilômét) và Thompson, Canada (7.727 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Darasun (xem so sánh).//

So sánh Darasun với một thành phố khác:

Mây

Tháng Tháng 4 in Darasun trải qua// essentially constant mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi vẫn khoảng 51% suốt tháng. Cơ hội cao nhất các tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi53% ngày 20 tháng 4.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 3 tháng 4, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 50% thời gian.

Để tham khảo, ngày 20 tháng 4, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 53%, trong khi ngày 4 tháng 10, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 56%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 4 in Darasun

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 4 in Darasun181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 3Thg 54 thg 1056%4 thg 1056%1 thg 450%1 thg 450%30 thg 449%30 thg 449%11 thg 449%11 thg 449%21 thg 448%21 thg 448%trong xanhtrong xanh nhiều nơicó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủ
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Lượng Mưa

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. In Darasun, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 4 là rapidly increasing, bắt đầu tháng lúc 4% và kết thúc tháng lúc 12%.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 35% ngày 31 tháng 7, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 0% ngày 18 tháng 1.

Theo diễn tiến trong Tháng 4 in Darasun, cơ hội một ngày có only rain increases từ 1% đến 10%, cơ hội ngày có mixed snow and rain vẫn là 2% cơ bản không đổi xuyên suốt. và cơ hội ngày có only snow vẫn là 1% cơ bản không đổi xuyên suốt..

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 4 in Darasun

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 4 in Darasun181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%2%2%4%4%6%6%8%8%10%10%12%12%14%14%16%16%18%18%20%20%22%22%Thg 3Thg 51 thg 44%1 thg 44%30 thg 412%30 thg 412%11 thg 47%11 thg 47%21 thg 410%21 thg 410%tuyếthỗn hợpmưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 4 in Darasun là gradually increasing, bắt đầu tháng lúc 3 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 7 milimét, và kết thúc tháng lúc 15 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 31 milimét hoặc rơi xuống dưới 3 milimét.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 4 in Darasun

Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng trung bình tương ứng.

Lượng tuyết rơi

Chúng tôi báo cáo lượng tuyết rơi bằng những từ/ tương đương với chất lỏng. Chiều sâu thực sự của lượng tuyết rơi mới thường ở từ 5 đến 10 lần số lượng tương đương chất lỏng, cứ cho rằng đất bị đóng băng. Khi có tuyết rơi, chúng tôi xem xét lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng được tích lũy qua thời gian 31 ngày trượt/ được tập trung quanh mỗi ngày.

Lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 4 in Darasun is essentially constant, vẫn khoảng 3 milimét xuyên suốt, và hiếm khi vượt quá 10 milimét hoặc rơi xuống dưới -0 milimét.

Tích lũy tương đương chất lỏng 31 ngày cao nhất trung bình là 3 milimét ngày 15 tháng 4.

Lượng Tuyết Rơi Tương Đương Chất Lỏng Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 4 in Darasun

Lượng Tuyết Rơi Tương Đương Chất Lỏng Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 4 in Darasun181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 mm0 mm5 mm5 mm10 mm10 mm15 mm15 mm20 mm20 mm25 mm25 mm30 mm30 mm35 mm35 mmThg 3Thg 515 thg 43 mm15 thg 43 mm1 thg 43 mm1 thg 43 mm30 thg 43 mm30 thg 43 mm
Lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng mưa trung bình tương ứng.

Mặt trời

Theo diễn tiến trong Tháng 4 in Darasun, chiều dài của ngày là rapidly increasing. Kể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tháng, chiều dài của ngày increases bằng 1 giờ, 51 phút, ngụ ý trung bình hàng ngày increase của 3 phút, 49 giây, và hàng tuần increase của 26 phút, 43 giây.

Ngày ngắn nhất trong tháng là 1 tháng 4, có 12 giờ, 58 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 30 tháng 4, có 14 giờ, 48 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 4 in Darasun

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 4 in Darasun181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 3Thg 5đêmđêmngàyngày1 thg 412 giờ, 58 phút1 thg 412 giờ, 58 phút30 thg 414 giờ, 48 phút30 thg 414 giờ, 48 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc muộn nhất trong tháng in Darasun là 6:59 ngày 1 tháng 4 và mặt trời mọc sớm nhất là 1 giờ, 2 phút sớm hơn lúc 5:57 ngày 30 tháng 4.

Mặt trời lặn sớm nhất là 19:57 ngày 1 tháng 4 và mặt trời lặn muộn nhất là 49 phút muộn hơn lúc 20:46 ngày 30 tháng 4.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày không được quan sát in Darasun trong suốt 2021.

Để tham khảo, ngày 21 tháng 6, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 5:05 và lặn 16 giờ, 40 phút muộn hơn, lúc 21:45, trong khi ngày 21 tháng 12, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 9:28 và lặn 7 giờ, 48 phút muộn hơn, lúc 17:16.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 4 in Darasun

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 4 in Darasun18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030020406081012141618202200Thg 3Thg 55:575:5730 thg 420:4630 thg 420:466:596:591 thg 419:571 thg 419:576:376:3711 thg 420:1411 thg 420:146:156:1521 thg 420:3021 thg 420:30MặtTrờiNửaĐêm/MặtTrờiNửaĐêm/MătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặn
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 4. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Mặt Trăng

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủ yếu cho tháng 4 năm 2021. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 4 in Darasun

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 4 in Darasun181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000Thg 3Thg 513 thg 319:2213 thg 319:2229 thg 33:4929 thg 33:4912 thg 411:3112 thg 411:3127 thg 412:3227 thg 412:3212 thg 54:0112 thg 54:0126 thg 520:1526 thg 520:158:118:1119:0319:0319:0119:017:437:437:027:0220:2020:2019:2219:226:226:225:565:5621:3821:3821:1921:195:405:40
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Độ Ẩm

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà một ngày đã nói đến sẽ là muggy in Darasun là essentially constant trong suốt Tháng 4, vẫn khoảng 0% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 27 tháng 7, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 3% thời gian, trong khi ngày 13 tháng 9, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 4 in Darasun

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 4 in Darasun181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 3Thg 51 thg 40%1 thg 40%30 thg 40%30 thg 40%11 thg 40%11 thg 40%21 thg 40%21 thg 40%khô ráokhô ráo
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Gió

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ in Darasun là essentially constant trong suốt Tháng 4, vẫn trong 0,5 kilômét/giờ của 17,1 kilômét/giờ xuyên suốt.

Để tham khảo, ngày 18 tháng 4, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 17,5 kilômét/giờ, trong khi ngày 23 tháng 7, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 10,9 kilômét/giờ.

Tốc độ gió trung bình cao nhất hàng ngày trong suốt Tháng 4 là 17,5 kilômét/giờ ngày 18 tháng 4.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 4 in Darasun

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 4 in Darasun181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/h20 km/h20 km/h25 km/h25 km/h30 km/h30 km/hThg 3Thg 518 thg 417,5 km/h18 thg 417,5 km/h1 thg 416,6 km/h1 thg 416,6 km/h30 thg 416,8 km/h30 thg 416,8 km/h
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió trung bình hàng giờ in Darasun suốt Tháng 4 chủ yếu từ west, với tỷ lệ đỉnh 45% ngày 1 tháng 4.

Hướng Gió trong Tháng 4 in Darasun

Hướng Gió trong Tháng 4 in DarasunWN181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 3Thg 5phía tâyphía bắcphía namphía đông
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Mùa Tăng Trưởng

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Mùa tăng trưởng in Darasun thường kéo dài trong 3,6 tháng (110 ngày), từ khoảng 24 tháng 5 đến khoảng 11 tháng 9, hiếm khi bắt đầu trước khi 8 tháng 5 hoặc sau khi 8 tháng 6, và hiếm khi chấm dứt trước khi 26 tháng 8 hoặc sau khi 26 tháng 9.

Tháng Tháng 4 in Darasun đáng tin cậy toàn bộ ngoài mùa tăng trưởng.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 4 in Darasun

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 4 in Darasun181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 3Thg 51 thg 40%1 thg 40%30 thg 42%30 thg 42%11 thg 40%11 thg 40%21 thg 40%21 thg 40%50%24 thg 550%24 thg 58 thg 510%8 thg 510%giá lạnhbăng giárất lạnhlạnhmát mẻthoải máiấm áp
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình in Darasun là essentially constant trong suốt Tháng 4, vẫn trong 8°C cỉa 10°C xuyên suốt.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 4 in Darasun

Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 4, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Năng Lượng Mặt Trời

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày in Darasun là increasing trong suốt Tháng 4, rising bởi 1,1 kWh, từ 4,5 kWh đến 5,5 kWh, theo diễn tiến trong tháng.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 4 in Darasun

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 4 in Darasun181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWh8 kWh8 kWhThg 3Thg 51 thg 44,5 kWh1 thg 44,5 kWh30 thg 45,5 kWh30 thg 45,5 kWh11 thg 44,8 kWh11 thg 44,8 kWh
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Địa Hình

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Darasun là 51,659° vĩ độ, 113,975° kinh độ, và 602 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Darasun có các thay đổi về độ cao very significant , với thay đổi độ cao tối đa 312 mét và độ cao trung bình trên mực nước biển 687 mét. Trong 16 kilômét cũng có các thay đổi về độ cao very significant (506 mét). Trong 80 kilômét có các thay đổi về độ cao very significant (794 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Darasun bị che phủ bởi cây cối (48%), đồng cỏ (31%) và đất canh tác (16%), trong phạm vi 16 kilômét bởi cây cối (47%) và đồng cỏ (23%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi cây cối (49%) và đất canh tác (21%).

Các Nguồn Dữ Liệu

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình in Darasun, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Nhiệt Độ và Điểm Sương

Cũng chỉ có trạm thời tiết duy nhất Kadala Airport, trong mạng lưới của chúng ta phù hợp được sử dụng làm nơi được ủy nhiệm để ghi nhận nhiệt độ và điểm sương lịch sử Darasun.

Ở khoảng cách 62 kilômét từ Darasun, gần hơn ngưỡng của chúng tôi 150 kilômét, trạm này được cho là đủ gần được tin cậy làm nguồn chính của chúng tôi cho các để ghi nhận nhiệt độ và điểm sương.

Các hồ sơ ghi nhận của trạm được điều chỉnh cho sự khác biệt độ cao và Darasun theo Khí Quyển Tiêu Chuẩn Quốc Tế , và bởi sự thay đổi liên quan hiện diện trong phân tích lại thời đại vệ tinh MERRA-2 giữa hai địa điểm.

Vui lòng lưu ý rằng các hồ sơ ghi nhận của chính các trạm có thể được dự phòng thêm/ bằng cách sử dụng các trạm khác lân cận hoặc phân tích lại MERRA-2.

Dữ Liệu Khác

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tất cả các dữ liệu thời tiết khác, bao gồm mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, cùng dòng năng lượng, đến từ Phân Tích Kỷ Nguyên Hiện Đại MERRA-2 của NASA. Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.