Dữ liệu mà cung cấp nguồn lực cho Weather Spark có sẵn để tải về, và bạn có thể mua bản quyền các biểu đồ để sử dụng trực tuyến mà không cần phải để nguồn, hoặc sử dụng cho in ấn.

Vui lòng chọn lựa chọn phù hợp với nhu cầu của bạn nhất:

Dữ liệu lịch sử cho một vị trí= 25 Credits
Dữ liệu các trung biểu cho một vị trí= 100 Credits
Tất cả biểu đồ trên một trang web= 1,500 Credits

Tải Về Dữ Liệu

1.000 điểm / tháng

Xoá Các Quảng Cáo

95 US$ / tháng

Đã gửi hóa đơn hàng tháng
Hủy bất cứ lúc nào

Điểm chưa dùng đến được chuyển vào đợt sau
(nhiều nhất là 5.000)
5.000

Quyền Sử Dụng Biểu Đồ

4.500 điểm / tháng

Xoá Các Quảng Cáo

245 US$ / tháng

Đã gửi hóa đơn hàng tháng
Hủy bất cứ lúc nào

Điểm chưa dùng đến được chuyển vào đợt sau
(nhiều nhất là 22.500)
22.500

Xoá Các Quảng Cáo

Tất cả giao dịch đều kèm việc xoá vĩnh viễn các quảng cáo cho tài khoản của bạn, ngay cả khi bạn ngừng đăng ký dài hạn.

Tôi có sự chọn lựa thanh toán nào?

Chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ tín dụng chính. Chúng tôi không chấp nhận đơn đặt hàng và không xuất hóa đơn.

Bạn có đề nghị giá đặc biệt cho người dụng về Giáo Dục hoặc Phi lợi nhuận không?

Xin lỗi, nhưng chúng tôi không có đề nghị giá đặc biệt cho các Học Viện hoặc Tổ Chức Phi Lợi Nhuận.

Chi Tiết Đăng Ký Dài Hạn

Bạn có thể hủy đăng ký dài hạn của bạn bất cứ lúc nào chỉ với vài cú nhấp vào trang tài khoản của bạn. Bạn có thể tiếp tục sử dụng đăng ký dài hạn của bạn cho đến cuối kỳ thanh toán của bạn ngay cả sau khi bạn hủy. Không có bất kỳ ràng buộc gì và bạn không cần phải gọi điện để hủy bỏ.

Nếu bạn không thể truy cập/ vào tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ và chúng tôi sẽ giúp bạn.

Phí đăng ký dài hạn không thể hoàn lại.

Đăng ký dài hạn tiếp tục hoạt động và tự động được gửi hóa đơn cho đến khi được hủy.

Cho phép truy cập ngay khi đăng ký dài hạn.

Đăng ký dài hạn thuộc cá nhân và không thể chia sẻ được.