1. WeatherSpark.com
  2. Argentina
  3. Buenos Aires
  4. Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Thời Tiết vào Tháng 7 tại Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport Argentina

Nhiệt độ cao hàng ngày khoảng 15°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 10°C hoặc vượt quá 21°C. Nhiệt độ cao trung bình thấp nhất hàng ngày là 14°C ngày 10 tháng 7.

Nhiệt độ thấp hàng ngày khoảng 6°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -1°C hoặc vượt quá 12°C. Nhiệt độ thấp trung bình thấp nhất hàng ngày là 6°C ngày 19 tháng 7.

Để tham khảo, ngày 13 tháng 1, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport thường thay đổi từ 19°C đến 30°C, trong khi vào ngày 19 tháng 7, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ 6°C đến 15°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°CThg 6Thg 89 thg 714°C9 thg 714°C6°C6°C1 thg 715°C1 thg 715°C6°C6°C31 thg 715°C31 thg 715°C6°C6°C21 thg 715°C21 thg 715°C6°C6°C
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 7. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 6Thg 8rất lạnhlạnhlạnhmát mẻ
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách Balaklava, Australia (12.159 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport (xem so sánh).//

So sánh Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport với một thành phố khác:

Mây

Tháng Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport trải qua// essentially constant mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi vẫn khoảng 50% suốt tháng.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 31 tháng 7, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 51% thời gian.

Để tham khảo, ngày 1 tháng 6, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 53%, trong khi ngày 14 tháng 1, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 72%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 6Thg 81 thg 749%1 thg 749%31 thg 751%31 thg 751%11 thg 750%11 thg 750%21 thg 750%21 thg 750%trong xanhtrong xanh nhiều nơicó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủ
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Lượng Mưa

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. At Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 7 là essentially constant, vẫn khoảng 18% xuyên suốt.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 36% ngày 26 tháng 1, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 17% ngày 31 tháng 7.

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%2%2%4%4%6%6%8%8%10%10%12%12%14%14%16%16%18%18%20%20%22%22%Thg 6Thg 827 thg 717%27 thg 717%1 thg 719%1 thg 719%11 thg 718%11 thg 718%mưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là essentially constant, vẫn khoảng 51 milimét xuyên suốt, và hiếm khi vượt quá 104 milimét hoặc rơi xuống dưới 10 milimét.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 mm0 mm20 mm20 mm40 mm40 mm60 mm60 mm80 mm80 mm100 mm100 mm120 mm120 mm140 mm140 mmThg 6Thg 81 thg 749 mm1 thg 749 mm31 thg 753 mm31 thg 753 mm11 thg 750 mm11 thg 750 mm21 thg 752 mm21 thg 752 mm
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng trung bình tương ứng.

Mặt trời

Theo diễn tiến trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport, chiều dài của ngày là increasing. Kể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tháng, chiều dài của ngày increases bằng 32 phút, ngụ ý trung bình hàng ngày increase của 1 phút, 4 giây, và hàng tuần increase của 7 phút, 30 giây.

Ngày ngắn nhất trong tháng là 1 tháng 7, có 9 giờ, 52 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 31 tháng 7, có 10 giờ, 24 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 6Thg 8ngàyngàyngàyngàyđêm1 thg 79 giờ, 52 phút1 thg 79 giờ, 52 phút31 thg 710 giờ, 24 phút31 thg 710 giờ, 24 phút16 thg 710 giờ, 4 phút16 thg 710 giờ, 4 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc muộn nhất trong tháng at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là 8:02 ngày 1 tháng 7 và mặt trời mọc sớm nhất là 14 phút sớm hơn lúc 7:48 ngày 31 tháng 7.

Mặt trời lặn sớm nhất là 17:53 ngày 1 tháng 7 và mặt trời lặn muộn nhất là 19 phút muộn hơn lúc 18:12 ngày 31 tháng 7.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày không được quan sát at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport trong suốt 2021.

Để tham khảo, ngày 21 tháng 12, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 5:37 và lặn 14 giờ, 30 phút muộn hơn, lúc 20:07, trong khi ngày 21 tháng 6, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 8:01 và lặn 9 giờ, 49 phút muộn hơn, lúc 17:50.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020406081012141618202200Thg 6Thg 87:487:4831 thg 718:1231 thg 718:128:028:021 thg 717:531 thg 717:538:008:0011 thg 717:5911 thg 717:597:567:5621 thg 718:0521 thg 718:05MặtTrờiNửaĐêm/MặtTrờiNửaĐêm/MătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặn
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 7. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Mặt Trăng

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủ yếu cho tháng 7 năm 2021. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 6Thg 810 thg 67:5310 thg 67:5324 thg 615:4024 thg 615:409 thg 722:179 thg 722:1723 thg 723:3823 thg 723:388 thg 810:518 thg 810:5122 thg 89:0322 thg 89:038:058:0517:5917:5917:4417:448:598:597:487:4817:3317:3317:3617:368:338:338:018:0118:2518:2517:3617:367:497:49
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Độ Ẩm

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà một ngày đã nói đến sẽ là muggy at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 7, vẫn khoảng 0% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 9 tháng 2, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 41% thời gian, trong khi ngày 13 tháng 7, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 6Thg 815 thg 70%15 thg 70%1 thg 70%1 thg 70%31 thg 70%31 thg 70%thoải máithoải máikhô ráokhô ráoẩm ướtẩm ướt
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Gió

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 7, vẫn trong 0,2 kilômét/giờ của 15,6 kilômét/giờ xuyên suốt.

Để tham khảo, ngày 13 tháng 9, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 16,9 kilômét/giờ, trong khi ngày 6 tháng 5, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 14,4 kilômét/giờ.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/h20 km/h20 km/h25 km/h25 km/hThg 6Thg 81 thg 715,4 km/h1 thg 715,4 km/h31 thg 715,6 km/h31 thg 715,6 km/h16 thg 715,8 km/h16 thg 715,8 km/h
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió trung bình hàng giờ at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport suốt Tháng 7 chủ yếu từ north, với tỷ lệ đỉnh 33% ngày 13 tháng 7.

Hướng Gió trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Hướng Gió trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 6Thg 8phía tâyphía namphía đôngphía bắc
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Nhiệt Độ Nước

Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport được đặt gần cơ thể nước lớn (ví dụ, đại dương, biển, hoặc hồ lớn). Phần này báo cáo về nhiệt độ bề mặt trung bình khu vực rộng của phần nước đó.

Nhiệt độ bề mặt nước trung bình at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 7, vẫn khoảng 13°C xuyên suốt.

Nhiệt độ mặt nước trung bình thấp nhất trong suốt Tháng 7 là 12°C ngày 25 tháng 7.

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313110°C10°C11°C11°C12°C12°C13°C13°C14°C14°C15°C15°C16°C16°C17°C17°CThg 6Thg 825 thg 712°C25 thg 712°C1 thg 713°C1 thg 713°C11 thg 713°C11 thg 713°C
Nhiệt độ nước trung bình mỗi ngày (đường màu tía) dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Mùa Tăng Trưởng

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Mùa tăng trưởng at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport thường kéo dài trong 10 tháng (305 ngày), từ khoảng 11 tháng 8 đến khoảng 12 tháng 6, hiếm khi bắt đầu sau 10 tháng 9, hoặc chấm dứt trước 15 tháng 5.

Tháng Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là more likely than not fully outside of mùa tăng trưởng, với cơ hội là ngày đưa ra là trong mùa tăng trưởng đạt low của 13% ngày 12 tháng 7.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 6Thg 81 thg 719%1 thg 719%31 thg 732%31 thg 732%11 thg 713%11 thg 713%21 thg 718%21 thg 718%50%11 thg 850%11 thg 850%12 thg 650%12 thg 6rất lạnhlạnhmát mẻthoải máibăng giá
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là gradually increasing trong suốt Tháng 7, increasing bởi 59°C, từ 0°C đến 59°C, theo diễn tiến trong tháng.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313110°C10°C20°C20°C30°C30°C40°C40°C50°C50°C60°C60°C70°C70°C80°C80°CThg 6Thg 81 thg 70°C1 thg 70°C31 thg 759°C31 thg 759°C11 thg 719°C11 thg 719°C21 thg 738°C21 thg 738°C
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 7, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Năng Lượng Mặt Trời

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là gradually increasing trong suốt Tháng 7, rising bởi 0,6 kWh, từ 2,4 kWh đến 3,0 kWh, theo diễn tiến trong tháng.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 7 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310,0 kWh0,0 kWh0,5 kWh0,5 kWh1,0 kWh1,0 kWh1,5 kWh1,5 kWh2,0 kWh2,0 kWh2,5 kWh2,5 kWh3,0 kWh3,0 kWh3,5 kWh3,5 kWh4,0 kWh4,0 kWh4,5 kWh4,5 kWh5,0 kWh5,0 kWh5,5 kWh5,5 kWhThg 6Thg 81 thg 72,4 kWh1 thg 72,4 kWh31 thg 73,0 kWh31 thg 73,0 kWh11 thg 72,6 kWh11 thg 72,6 kWh21 thg 72,7 kWh21 thg 72,7 kWh
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Địa Hình

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là -34,822° vĩ độ, -58,536° kinh độ, và 16 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport chỉ có những thay đổi về độ cao khiêm tốn , với sự thay đổi độ cao tối đa của 35 mét và độ cao trung bình trên mặt nước biển 17 mét. Trong 16 kilômét cũng có chỉ những thay đổi về độ cao vừa phải (68 mét). Trong 80 kilômét cũng có chỉ những thay đổi về độ cao vừa phải (91 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport bị che phủ bởi cây bụi (32%), cây cối (27%), đất canh tác (22%) và đồng cỏ (16%), trong phạm vi 16 kilômét bởi cây bụi (25%) và đất canh tác (25%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi đất canh tác (35%) và nước (22%).

Các Nguồn Dữ Liệu

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Nhiệt Độ và Điểm Sương

Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport có một trạm thời tiết đã báo cáo đáng tin cậy đầy đủ trong suốt thời gian phân tích mà chúng tôi đã đưa nó vào trong mạng lưới của chúng tôi. Khi có sẵn, đo đạc nhiệt độ và điểm sương lịch sử được lấy trực tiếp từ trạm thời tiết này. Các hồ sơ này nhận được từ tập dữ liệu Bề Mặt Tích Hợp Mỗi Giờ của NOAA, dự phòng ngày các hồ sơ ICAO METAR khi được yêu cầu.

Trong trường hợp đo thiếu hay không đúng từ trạm này, chúng tôi dự phòng trên các hồ sơ từ các trạm lân cận, được điều chỉnh theo các khác biệt trong trạm theo mùa và suốt ngày đêm. Đối với một ngày nhất định trong năm và giờ nhất định /trong ngày, trạm dự phòng được chọn để giảm thiểu lỗi dự báo qua các năm mà có những đo đạc cho cả hai trạm.

Các trạm mà chúng tôi có thể dự phòng là Buenos Aires, Jorge Newbery Airport, San Fernando AirportColonia del Sacramento International Airport.

Dữ Liệu Khác

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tất cả các dữ liệu thời tiết khác, bao gồm mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, cùng dòng năng lượng, đến từ Phân Tích Kỷ Nguyên Hiện Đại MERRA-2 của NASA. Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.