1. WeatherSpark.com
  2. Nam Georgia & Quần đảo Nam Sandwich

Khí Hậu và Thời Tiết Trung Bình Cả Năm ở Grytviken Nam Georgia & Quần đảo Nam Sandwich

In Grytviken, mùa hè thì ngắn và rất lạnh; mùa đông thì dài, băng giá và có tuyết; và trời có gió lớn và mây bao phủ quanh năm. Theo diễn tiến trong năm, nhiệt độ thường thay đổi từ -3°C đến 4°C và hiếm khi dưới -7°C hoặc trên 6°C.

Khí Hậu ở Grytviken

rất lạnhbăng giárất lạnhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12Hiện giờHiện giờ37%37%21%21%mây bao phủlượng mưa: 73 mmlượng mưa: 73 mm30 mm30 mmoi bức: 0%oi bức: 0%khô ráokhô ráođiểm du lịch: 0.0điểm du lịch: 0.0
Thời Tiết của Grytviken theo tháng. Nhấp vào mỗi biểu đồ để biết thêm thông tin.

warm season kéo dài trong 3,0 tháng, từ 29 tháng 12 đến 28 tháng 3, với nhiệt độ cao trung bình hàng ngày trên 3°C. Tháng nóng nhất trong năm ở Grytviken là Tháng 2, với nhiệt độ cao trung bình là 4°C và nhiệt độ thấp trung bình là 2°C.

cold season kéo dài trong 4,2 tháng, từ 3 tháng 6 đến 11 tháng 10, với nhiệt độ cao trung bình dưới đây0°C. Tháng lạnh nhất trong năm ở Grytviken là Tháng 8, với nhiệt độ thấp trung bình là -3°C và nhiệt độ cao trung bình là -1°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp in Grytviken

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp in Grytvikenấm áplạnhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C23 thg 7-1°C23 thg 7-1°C24 thg 24°C24 thg 24°C-3°C-3°C2°C2°C29 thg 123°C29 thg 123°C3 thg 60°C3 thg 60°C11 thg 100°C11 thg 100°C1°C1°C2°C2°C-2°C-2°C-2°C-2°CHiện giờHiện giờ
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.
Trung BìnhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Cao 4°C4°C4°C2°C1°C0°C-1°C-1°C-0°C0°C2°C3°C
Nhiệt Độ 3°C3°C3°C2°C0°C-1°C-2°C-2°C-1°C-0°C1°C2°C
Thấp 2°C2°C2°C1°C-1°C-2°C-3°C-3°C-3°C-2°C-0°C1°C

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm .... của nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho cả năm. Trục ngang là ngày trong năm, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in Grytviken

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in GrytvikenThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000020204040606080810101212141416161818202022220000Hiện giờHiện giờbăng giárất lạnhrất lạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách Nanortalik, Greenland (12.761 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Grytviken (xem so sánh).//

Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Grytviken với một thành phố khác:

Bản Đồ

In Grytviken, phần trăm bầu trời trung bình được mây bao phủ trải qua mild thay đổi theo mùa theo diễn tiến trong năm.

Phần trong xanh hơn trong năm in Grytviken bắt đầu khoảng 30 tháng 9 và kéo dài trong 6,1 tháng, kết thúc khoảng 2 tháng 4

Tháng có trời trong nhất trong năm ở Grytviken là Tháng 12, vào khoảng thời gian đó thì trung bình có trời trong, hầu hết có trời trong, hoặc một phần có mây bao phủ 36% của tổng thởi gian.

Phần có mây nhiều hơn trong năm bắt đầu quanh 2 tháng 4 và kéo dài trong 5,9 tháng, kết thúc quanh 30 tháng 9.2 tháng 45,9 tháng30 tháng 9

Tháng có mây bao phủ nhất trong năm ở Grytviken là Tháng 7, vào khoảng thời gian đó thì trung bình có mây đen hoặc hầu hết có mây che phủ 78% tổng thời gian.

Các Loại Mây Che Phủ in Grytviken

Các Loại Mây Che Phủ in Grytvikentrong xanh hơntrong xanh hơncó mây hơnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%15 thg 1237%15 thg 1237%20 thg 621%20 thg 621%30 thg 929%30 thg 929%2 thg 429%2 thg 429%Hiện giờHiện giờgần như trong xanhcó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủtrong xanh
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.
Một PhầnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Có mây hơn 67%69%70%71%74%78%78%75%72%69%67%64%
Trong xanh hơn 33%31%30%29%26%22%22%25%28%31%33%36%

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. Cơ hội những ngày ẩm ướt in Grytviken thay đổi suốt năm.

Mùa ẩm ướt hơn kéo dài 5,9 tháng, từ 15 tháng 11 đến 13 tháng 5, với lớn hơn 33% cơ hội của một ngày nhất định là ngày ẩm ướt. Tháng có nhiều ngày ẩm ướt nhất ở Grytviken là Tháng 2, với trung bình là 12,2 ngày và có lượng mưa ít nhất vào khoảng 1 milimét.

Mùa khô hơn kéo dài 6,1 tháng, từ 13 tháng 5 đến 15 tháng 11. Tháng có ít ngày ẩm ướt nhất ở Grytviken là Tháng 10, với trung bình là 7,7 ngày và có lượng mưa ít nhất vào khoảng 1 milimét.

Trong số những ngày ẩm ướt, chúng tôi phân biệt giữa những ngày trải qua mưa mà thôi, tuyết mà thôi, hoặc a mixture cả hai. Dựa vào loại này, hình thức lượng mưa thông thường nhất in Grytviken thay đổi suốt năm.

Rain alone là thông thường nhất trong 10 tháng, từ 21 tháng 8 đến 27 tháng 8 và từ 20 tháng 9 đến 25 tháng 7. Tháng có nhiều ngày nhất mà chỉ có mưa ở Grytviken là Tháng 2, với trung bình là 12,2 ngày.

Mixed snow and rain là thông thường nhất trong 1,5 tháng, từ 25 tháng 7 đến 21 tháng 8 và từ 2 tháng 9 đến 20 tháng 9. Tháng có nhiều ngày nhất mà có mưa và tuyết ở Grytviken là Tháng 8, với trung bình là 2,8 ngày.

Snow alone là thông thường nhất trong 6,0 ngày, từ 27 tháng 8 đến 2 tháng 9. Tháng có nhiều ngày nhất mà chỉ có tuyết ở Grytviken là Tháng 8, với trung bình là 2,5 ngày.

Cơ Hội Lương Mưa Hàng Ngày in Grytviken

Cơ Hội Lương Mưa Hàng Ngày in GrytvikenmưamưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%26 thg 144%26 thg 144%4 thg 1021%4 thg 1021%25 thg 724%25 thg 724%15 thg 1133%15 thg 1133%13 thg 533%13 thg 533%Hiện giờHiện giờtuyếthỗn hợpmưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).
Những Ngày củaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Mưa 12,8 ngày12,2 ngày12,1 ngày10,6 ngày7,7 ngày4,8 ngày3,4 ngày2,8 ngày2,7 ngày4,7 ngày8,0 ngày10,2 ngày
Hỗn Hợp 0,1 ngày0,0 ngày0,2 ngày0,7 ngày1,6 ngày2,5 ngày2,7 ngày2,8 ngày2,7 ngày2,0 ngày1,2 ngày0,4 ngày
Tuyết 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,3 ngày0,9 ngày1,7 ngày2,1 ngày2,5 ngày2,3 ngày0,9 ngày0,4 ngày0,1 ngày
Bất kỳ 12,9 ngày12,2 ngày12,3 ngày11,7 ngày10,2 ngày9,0 ngày8,1 ngày8,1 ngày7,7 ngày7,7 ngày9,6 ngày10,7 ngày

Để cho thấy sự thay đổi trong các tháng và không chỉ tổng số hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung khoảng mỗi ngày trong năm. Grytviken trải qua significant thay đổi theo mùa trong lượng mưa hàng tháng.

Mưa rơi suốt năm in Grytviken. Tháng có mưa nhiều nhất ở Grytviken là Tháng 2, với lượng mưa trung bình là 72 milimét.

Tháng có mưa ít nhất ở Grytviken là Tháng 8, với lượng mưa trung bình là 19 milimét.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng in Grytviken

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng in GrytvikenThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm50 mm50 mm100 mm100 mm150 mm150 mm7 thg 273 mm7 thg 273 mm3 thg 818 mm3 thg 818 mm8 thg 921 mm8 thg 921 mmHiện giờHiện giờ
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi trung bình tương ứng.
Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Lượng mưa 64,1mm71,5mm65,5mm57,7mm41,1mm33,8mm20,7mm19,0mm20,9mm23,8mm39,7mm46,8mm

Lượng tuyết rơi

Như với lượng tuyết rơi, chúng tôi xem xét lượng tuyết rơi được tích lũy qua thời gian 31 ngày trượt/ được tập trung quanh mỗi ngày trong năm. Grytviken có sự thay đổi theo mùa về lượng tuyết rơi trong tháng đáng kể.

Thời gian có tuyết trong năm kéo dài trong 7,3 tháng, từ 21 tháng 4 đến 29 tháng 11, với lượng tuyết rơi trong khoảng 31 ngày trượt ít nhất là 25 milimét. Tháng có tuyết nhiều nhất ở Grytviken là Tháng 9, với lượng mưa trung bình là 152 milimét.

Thời gian ít tuyết kéo dài 4,7 tháng, từ 29 tháng 11 đến 21 tháng 4. Tuyết rơi ít nhất vào khoảng 8 tháng 2, với tổng tích lũy trung bình 0 milimét.

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng ở Grytviken

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng ở GrytvikentuyếtThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm50 mm50 mm100 mm100 mm150 mm150 mm200 mm200 mm250 mm250 mm300 mm300 mm9 thg 9161 mm9 thg 9161 mm8 thg 20 mm8 thg 20 mm21 thg 425 mm21 thg 425 mm29 thg 1125 mm29 thg 1125 mm
Lượng tuyết rơi rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày được tập trung vào ngày đang nói đến, với các khúc phân vị từ 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng mưa trung bình tương ứng.
Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Lượng tuyết rơi 0,5mm0,9mm6,5mm21,3mm58,2mm118,8mm128,8mm143,8mm152,3mm74,0mm38,1mm12,6mm

Chiều dài trong ngày in Grytviken thay đổi lớn theo diễn tiến trong năm. Trong 2024, ngày ngắn nhất là 20 tháng 6, với 7 giờ, 19 phút ánh sáng mặt trời; ngày dài nhất làs 21 tháng 12, với 17 giờ, 13 phút ánh sáng mặt trời.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng ở Grytviken

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng ở GrytvikenThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờ12 giờ, 7 phút22 thg 912 giờ, 7 phút22 thg 917 giờ, 13 phút21 thg 1217 giờ, 13 phút21 thg 1212 giờ, 14 phút20 thg 312 giờ, 14 phút20 thg 37 giờ, 19 phút20 thg 67 giờ, 19 phút20 thg 6ngàyngàyđêmHiện giờHiện giờ
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.
GiờThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Ánh Sáng Ban Ngày 16,5 giờ14,6 giờ12,4 giờ10,3 giờ8,4 giờ7,4 giờ7,9 giờ9,6 giờ11,7 giờ13,9 giờ16,0 giờ17,1 giờ

mặt trời mọc sớm nhất lúc 3:46 ngày 14 tháng 12, và mặt trời mọc muộn nhất5 giờ, 3 phút muộn hơn lúc 8:48 ngày 24 tháng 6. mặt trời lặn sớm nhất lúc16:06 ngày 16 tháng 6, và mặt trời lặn muộn nhất thì 4 giờ, 56 phút muộn hơn lúc 21:02 ngày 28 tháng 12.

Ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian (DST) được quan sát in Grytviken trong suốt 2024.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng ở Grytviken

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng ở GrytvikenThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 1202040608101214161820220014 thg 123:4614 thg 123:4621:0228 thg 1221:0228 thg 1216 thg 616:0616 thg 616:068:4824 thg 68:4824 thg 6ngàyđêmđêmMặtTrờiNửaĐêmMặtTrờiNửaĐêmMătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặnHiện giờHiện giờ
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm 2024. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Số liệu dưới đây đưa ra trình bày la bàn mặt chiếu của mặt trời (góc nghiêng mặt trời trên đường ngang) và góc phương vị(góc phương vị la bàn của nó) mỗi giờ của mỗi ngày trong giai đoạn báo cáo. Trục ngang là ngày trong năm và trục đứng là giờ trong ngày. Đối với một ngày xác định và giờ xác định của ngày đó, màu phông nền cho thấy góc phương vị của mặt trời vào thời điểm đó. Đường đẳng trị màu đen là mặt chiếu không đổi của mặt trời.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời ở Grytviken

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời ở GrytvikenThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12000002020404060608081010121214141616181820202222000000001010101020202030304040500000101010102020203030304040501259Hiện giờHiện giờ
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời trong suốt năm 2024. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủy yếu cho 2024. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/.

Mặt Trăng Mọc, Lặn & Các Tuần in Grytviken

Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Độ ẩm nhận biết được in Grytviken, được đo bởi phần trăm thời gian trong đó mức độ ẩm thoải mái/ là oi bức, ngột ngạt, hoặc khó chịu, không thay đổi đáng kể theo diễn tiến trong năm, vẫn thật sự không đổi 0% xuyên suốt.

Độ Ẩm Thoải Mái in Grytviken

Độ Ẩm Thoải Mái in GrytvikenThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%2 thg 70%2 thg 70%Hiện giờHiện giờkhô ráokhô ráo
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.
Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Các ngày oi bức 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình mỗi giờ in Grytviken trải qua significant thay đổi theo mùa theo diễn tiến trong năm.

Phần có gió hơn trong năm kéo dài trong 4,7 tháng, từ 12 tháng 6 đến 4 tháng 11, với tốc độ gió trung bình trên 30,0 kilômét/giờ. Tháng có gió mạnh nhất trong năm ở Grytviken là Tháng 8, với tốc độ gió trung bình là 32,1 kilômét/giờ.

Thời gian lặng gió hơn trong năm kéo dài trong 7,3 tháng, từ 4 tháng 11 đến 12 tháng 6. Tháng êm ả nhất trong năm ở Grytviken là Tháng 12, với tốc độ gió trung bình là 27,7 kilômét/giờ.

Tốc Độ Gió Trung Bình in Grytviken

Tốc Độ Gió Trung Bình in Grytvikencó gióThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/h20 km/h20 km/h25 km/h25 km/h30 km/h30 km/h35 km/h35 km/h40 km/h40 km/h45 km/h45 km/h50 km/h50 km/h28 thg 832,7 km/h28 thg 832,7 km/h21 thg 1227,4 km/h21 thg 1227,4 km/h12 thg 630,0 km/h12 thg 630,0 km/hHiện giờHiện giờ
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.
Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tốc Độ Gió (kph) 27.829.229.730.229.730.331.532.131.130.429.127.7

Hướng gió trung bình mỗi giờ. in Grytviken là từ west suốt năm.

Hướng Gió in Grytviken

Hướng Gió in GrytvikenThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Hiện giờHiện giờphía tâyphía namphía bắcphía đông
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Grytviken được đặt gần cơ thể nước lớn (ví dụ, đại dương, biển, hoặc hồ lớn). Phần này báo cáo về nhiệt độ bề mặt trung bình khu vực rộng của phần nước đó.

Nhiệt độ nước trung bình trải qua significant thay đổi theo mùa theo diễn tiến trong năm.

Thời gian trong năm có nước ấm hơn kéo dài trong 3,1 tháng, từ 10 tháng 1 đến 14 tháng 4, với nhiệt độ trung bình trên 3°C. Tháng trong một năm ở Grytviken có nước ấm nhất là Tháng 2, với nhiệt độ trung bình là 3°C.

Thời gian trong năm có nước mát mẻ hơn kéo dài trong 4,1 tháng, từ 30 tháng 6 đến 3 tháng 11, với nhiệt độ trung bình dưới 1°C. Tháng trong một năm ở Grytviken có nước lạnh nhất là Tháng 9, với nhiệt độ trung bình là 0°C.

Nhiệt Độ Nước Trung Bình in Grytviken

Nhiệt Độ Nước Trung Bình in Grytvikenấm ápmát mẻThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12-1°C-1°C0°C0°C1°C1°C2°C2°C3°C3°C4°C4°C5°C5°C2 thg 33°C2 thg 33°C0°C7 thg 90°C7 thg 910 thg 13°C10 thg 13°C14 thg 43°C14 thg 43°C30 thg 61°C30 thg 61°C3 thg 111°C3 thg 111°CHiện giờHiện giờ
Nhiệt độ nước trung bình mỗi ngày (đường màu tía) với các dải phân vị thứ 25 đến thứ 75 và thứ 10 đến thứ 90.
NướcThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Nhiệt Độ 3°C3°C3°C3°C2°C1°C1°C0°C0°C0°C1°C2°C

Để mô tả thời tiết thú vị thế nào in Grytviken suốt năm, chúng tôi tính hai điểm du lịch.

Điểm du lịch, thuận lơi những ngày trong xanh, không mưa mà nhiệt độ được biết từ 18°C đến 27°C.

Điểm Du Lịch in Grytviken

Điểm Du Lịch in GrytvikenThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810100.00.0Hiện giờHiện giờlượng mưalượng mưanhiệt độnhiệt độ mâymây
điểm du lịch (khu vực lắp đầy), các phần tử của nó: điểm nhiệt độ (đường đỏ), điểm mây che phủ (đường xanh da trời), và điểm lưu lượng (đường xanh lá cây).

điểm bãi biển/hồ bơi có lợi những ngày trong xanh, không mưa có nhiệt độ nhận biết từ 24°C đến 32°C.

Điểm Bãi Biển/Hồ Bơi in Grytviken

Điểm Bãi Biển/Hồ Bơi in GrytvikenThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810100.00.0Hiện giờHiện giờlượng mưalượng mưanhiệt độnhiệt độ mâymây
điểm bãi biển/hồ bơi (khu vực được lắp đầy), và các yếu tốt của nó: điểm nhiệt độ (đường màu xanh lá cây), điểm mây che phủ (đường đỏ), điểm mây che phủ (màu xanh da trời), và điểm lưu lương (đường màu xanh dương)

Phương pháp luận

Đối với mỗi giờ từ 8:0021:00 mỗi ngày trong thời hạn phân tích (1980 đến 2016), các điểm độc lập được tính cho nhiệt độ nhận biết, mây che phủ, và tổng lượng mưa. Các điểm này được phối hợp thành điểm hợp lại duy nhất mỗi giờ, rồi sau đó gộp lại trong ngày, tính trung bình cho cả ca1cn ăm trong thời hạn phân tích, và được được trôi chảy/.

Điểm mây che phủ của chúng tôi là 10 cho toàn bộ những bầu trời trong xanh rõ ràng, rơi tuyến tính đến 9 cho những bầu trời trong xanh nhiều nơi, và đến 1 cho các bầu trười có mây che phủ toàn bộ.

Điểm lưu lương của chúng tôi, mà dựa trên lưu lượng ba giờ tập trong vào giờ đang nói đến, là 10 cho không có lưu lượng, rơi tuyến tính đến 9 cho lưu lượng nhỏ, và đế 0 cho 1 milimét của lưu lương hoặc hơn nữa.

Điểm nhiệt độ của chúng tôi là 0 cho nhiệt độ nhận biết dưới 10°C, tăng lên tuyến tính đến 9 cho 18°C, đến 10 cho 24°C, rơi tuyến tính đến 9 cho 27°C, và đến 1 cho 32°C hoặc nóng hơn.

Điểm nhiệt độ của chúng tôi là 0 cho nhiệt độ nhận biết dưới 18°C, tăng lên tuyến tính đến 9 cho 24°C, đến 10 cho 28°C, rơi tuyến tính đến 9 cho 32°C, và đến 1 cho 38°C hoặc nóng hơn.

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Mùa tăng trưởng in Grytviken thường kéo dài trong 2,6 tháng (76 ngày), từ khoảng 30 tháng 12 đến khoảng 17 tháng 3, hiếm khi bắt đầu sau 2 tháng 12, hoặc chấm dứt trước 20 tháng 4.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng in Grytviken

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng in GrytvikenThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%30 thg 1250%30 thg 1250%17 thg 350%17 thg 350%2 thg 1210%2 thg 1210%20 thg 410%20 thg 410%0%13 thg 80%13 thg 84 thg 286%4 thg 286%Hiện giờHiện giờbăng giárất lạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Những Ngày Mức Độ Tăng Trưởng in Grytviken

Những Ngày Mức Độ Tăng Trưởng in GrytvikenThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120,0°C0,0°C0,1°C0,1°C0,2°C0,2°C0,3°C0,3°C0,4°C0,4°C0,5°C0,5°C0,6°C0,6°C0,7°C0,7°C0,8°C0,8°C0,9°C0,9°C1,0°C1,0°C30 thg 60°C30 thg 60°C
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong năm, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày trải qua thay đổi theo mùa cực caotheo diễn biến trong năm.

Thời gian sáng hơn trong năm kéo dài trong 2,6 tháng, từ 10 tháng 11 đến 29 tháng 1, với năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình mỗi mét vuông trên 4,4 kWh. Tháng sáng nhất trong năm ở Grytviken là Tháng 12, với chỉ số trung bình là 5,3 kWh.

Thời gian tối hơn trong năm kéo dài trong 4,4 tháng, từ 13 tháng 4 đến 26 tháng 8, với năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình mỗi mét vuông dưới đây 1,4 kWh. Tháng tối nhất trong năm ở Grytviken là Tháng 6, với chỉ số trung bình là 0,4 kWh.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày in Grytviken

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày in GrytvikensángsángtốiThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWh8 kWh8 kWh20 thg 125,4 kWh20 thg 125,4 kWh20 thg 60,4 kWh20 thg 60,4 kWh29 thg 14,4 kWh29 thg 14,4 kWh13 thg 41,4 kWh13 thg 41,4 kWh26 thg 81,4 kWh26 thg 81,4 kWhHiện giờHiện giờ
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.
Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Năng Lượng Mặt Trời kWh 4.83.72.41.30.60.40.51.12.13.44.65.3

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Grytviken là -54,281° vĩ độ, -36,509° kinh độ, và 4 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Grytviken có các thay đổi về độ cao very significant , với thay đổi độ cao tối đa 587 mét và độ cao trung bình trên mực nước biển 174 mét. Trong 16 kilômét có các thay đổi về độ cao very significant (2.290 mét). Trong 80 kilômét cũng có các thay đổi về độ cao extreme (2.947 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Grytviken bị che phủ bởi tuyết và băng hà (51%), nước (24%) và cây bụi (11%), trong phạm vi 16 kilômét bởi tuyết và băng hà (52%) và nước (43%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi nước (83%) và tuyết và băng hà (16%).

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình in Grytviken, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Grytviken thêm/hơn nữa 200 kilômét từ trạm thời tiết gần nhất, thế nên dữ liệu liên quan đến thời tiết trên trang này hoàn toàn được lấy từ việc phân tích lại thời đại vệ tinh MERRA-2 . Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Các ước tính nhiệt độ và điểm sương được điều chỉnh cho sự khác biệt giữa sự tăng khác biệt giữa tế bào lưới MERRA-2 và độ cao Grytviken, theo Khí Quyển Tiêu Chuẩn Quốc Tế .

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các bản đồ thuộc là của các người đóng góp cho trang © OpenStreetMap .

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.