Thời Tiết Trung Bình và Khí Hậu Trong Năm ở Algeria

Chúng tôi cho thấy khí hậu ở Algeria bằng cách so sánh thời tiết trung bình ở 4 địa điểm tiêu biểu: Algiers, Constantine, BatnaAdrar.

Bạn có thể thêm hoặc xoá các thành phố để tuỳ biến bản báo cáo theo sở thích của mình. Hãy xem tất cả địa điểm ở Algeria.

Bạn có thể phân tích sâu hơn một mùa, tháng, hoặc ngay cả ngày cụ thể bằng cách nhấn vào biểu đồ hoặc sử dụng bảng điều khiển định vị này.

Algiers
Algeria
Constantine
Algeria
Batna
Algeria
Adrar
Algeria
Bản Đồ

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Algeria

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C45°C45°C206301533412-0339295452032-018-33128342Hiện giờHiện giờAdrarAdrarConstantineConstantineAlgiersAlgiers
Nhiệt độ không khí cao và thấp trung bình hàng ngày ở 2 mét trên mặt đất. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.
CaoThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Algiers 15°C16°C18°C20°C22°C26°C29°C30°C28°C24°C20°C16°C
Constantine 12°C13°C16°C19°C24°C30°C34°C33°C29°C24°C18°C13°C
Batna 10°C11°C14°C18°C23°C29°C33°C32°C27°C21°C15°C10°C
Adrar 20°C24°C28°C33°C38°C43°C45°C44°C40°C34°C26°C21°C
ThấpThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Algiers 6°C6°C7°C9°C12°C16°C19°C20°C18°C14°C10°C7°C
Constantine 3°C4°C5°C8°C12°C16°C19°C19°C16°C12°C8°C4°C
Batna 0°C1°C3°C6°C10°C15°C18°C18°C14°C10°C4°C1°C
Adrar 6°C9°C13°C17°C22°C27°C29°C29°C25°C19°C12°C7°C

Algiers

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in AlgiersThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờlạnhlạnhlạnhlạnhmát mẻmát mẻấm áprất lạnh

Constantine

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in ConstantineThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờrất lạnhrất lạnhlạnhlạnhmát mẻmát mẻnóngấm áprất lạnh

Batna

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in BatnaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờrất lạnhrất lạnhrất lạnhlạnhlạnhmát mẻnóngmát mẻrất lạnhấm áp

Adrar

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in AdrarThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờlạnhlạnhthoải máiấm ápnóngoi ảthoải máiấm ápmát mẻmát mẻrất lạnhmát mẻmát mẻlạnhrất lạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong Algeria

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%925651539867Hiện giờHiện giờBatnaBatnaAdrarAdrarConstantineConstantineAlgiersAlgiers
Phần trăm thời gian bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác (có nghĩa là ít hơn 60% bầu trời bị mây che phủ).
Bầu Trời Trong Xanh HơnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Algiers 62%62%63%62%62%76%90%85%66%57%58%60%
Constantine 52%55%58%60%61%75%92%87%67%56%55%53%
Batna 54%58%60%61%61%75%91%87%67%56%55%54%
Adrar 80%79%79%74%73%87%97%95%79%68%71%74%

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong Algeria

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%29227213BatnaBatnaConstantineConstantineAlgiersAlgiers
Phần trăm các ngày mà lượng mưa được quan sát trong những ngày đó, không bao gồm những số lượng rất nhỏ.
Ngày Có MưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Algiers 7,6 ngày7,2 ngày6,2 ngày5,6 ngày4,6 ngày1,6 ngày0,7 ngày1,5 ngày4,1 ngày5,9 ngày7,9 ngày7,9 ngày
Constantine 8,1 ngày7,5 ngày7,4 ngày7,0 ngày6,2 ngày3,4 ngày1,6 ngày3,0 ngày6,6 ngày7,0 ngày7,0 ngày7,8 ngày
Batna 5,2 ngày4,8 ngày5,3 ngày5,6 ngày5,4 ngày3,7 ngày1,9 ngày3,2 ngày5,6 ngày4,8 ngày4,4 ngày4,9 ngày
Adrar 0,4 ngày0,5 ngày0,4 ngày0,4 ngày0,3 ngày0,1 ngày0,1 ngày0,1 ngày0,5 ngày0,8 ngày0,4 ngày0,4 ngày

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Algeria

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm10 mm10 mm20 mm20 mm30 mm30 mm40 mm40 mm50 mm50 mm60 mm60 mm70 mm70 mm80 mm80 mm692723684BatnaBatnaAdrarAdrarConstantineConstantineAlgiersAlgiers
Lượng mưa trung bình được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt//được tập trung vào ngày đang nói đến.
Lượng mưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Algiers 58,6mm55,7mm42,2mm38,9mm29,5mm8,5mm2,4mm6,3mm23,1mm40,7mm64,1mm66,2mm
Constantine 67,1mm55,5mm51,6mm49,2mm38,9mm18,9mm6,4mm14,2mm36,4mm43,6mm55,3mm67,6mm
Batna 26,5mm22,5mm29,5mm35,2mm35,3mm22,1mm8,0mm15,3mm31,2mm26,8mm26,2mm23,6mm
Adrar 3,6mm2,6mm2,2mm2,1mm1,0mm0,3mm0,2mm0,6mm2,5mm3,9mm2,5mm2,2mm

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng trong Algeria

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng trong AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm10 mm10 mm20 mm20 mm30 mm30 mm40 mm40 mm11039Hiện giờHiện giờBatnaBatnaAdrarAdrarConstantineConstantine
Lượng tuyết rơi trung bình được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày được tập trung vào ngày đang nói đến.
Lượng tuyết rơiThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Algiers 0,6mm0,6mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm
Constantine 7,5mm6,7mm0,2mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,7mm1,9mm
Batna 36,7mm25,1mm6,4mm1,1mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm1,0mm19,5mm
Adrar 0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong Algeria

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 124 giờ4 giờ6 giờ6 giờ8 giờ8 giờ10 giờ10 giờ12 giờ12 giờ14 giờ14 giờ16 giờ16 giờ18 giờ18 giờ20 giờ20 giờ14.79.613.910.4Hiện giờHiện giờBatnaBatnaAdrarAdrarConstantineConstantineAlgiersAlgiers
Số giờ mà trong suốt thời gian đó mà Mặt Trời ít nhất là một phần trên đường chân trời.
Ánh Sáng Ban NgàyThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Algiers 10,0 giờ10,9 giờ12,0 giờ13,2 giờ14,2 giờ14,6 giờ14,4 giờ13,5 giờ12,4 giờ11,2 giờ10,2 giờ9,7 giờ
Constantine 10,0 giờ10,9 giờ12,0 giờ13,1 giờ14,1 giờ14,6 giờ14,3 giờ13,5 giờ12,4 giờ11,2 giờ10,2 giờ9,7 giờ
Batna 10,1 giờ10,9 giờ12,0 giờ13,1 giờ14,1 giờ14,5 giờ14,3 giờ13,4 giờ12,4 giờ11,3 giờ10,3 giờ9,8 giờ
Adrar 10,6 giờ11,2 giờ12,0 giờ12,9 giờ13,5 giờ13,9 giờ13,7 giờ13,1 giờ12,3 giờ11,5 giờ10,8 giờ10,4 giờ

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong Algeria

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%7381Hiện giờHiện giờAdrarAdrarAlgiersAlgiers
Phần trăm thời gian mà oi bức, ngột ngạt, hoặc khổ sở (nghĩa là điểm sương lớn hơn 18°C).
Các ngày oi bứcThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Algiers 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày1,3 ngày8,7 ngày19,2 ngày21,7 ngày13,8 ngày4,3 ngày0,2 ngày0,0 ngày
Constantine 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,1 ngày0,4 ngày1,3 ngày2,3 ngày1,2 ngày0,1 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Batna 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Adrar 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,2 ngày0,3 ngày0,1 ngày0,0 ngày0,0 ngày

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Algeria

Tốc Độ Gió Trung Bình trong AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 km/h0 km/h2 km/h2 km/h4 km/h4 km/h6 km/h6 km/h8 km/h8 km/h10 km/h10 km/h12 km/h12 km/h14 km/h14 km/h16 km/h16 km/h18 km/h18 km/h17.112.814.110.713.617.514.5Hiện giờHiện giờBatnaBatnaAdrarAdrarConstantineConstantineAlgiersAlgiers
Trung bình tốc độ gió gom góp lại mỗi giờ ở 10 mét trên mặt đất.
Tốc Độ Gió (kph)Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Algiers 16.816.715.515.113.713.113.313.013.414.216.216.9
Constantine 13.813.713.212.811.510.911.010.810.811.513.013.8
Batna 12.913.213.313.412.311.611.511.411.311.512.212.6
Adrar 15.015.316.416.716.616.016.916.715.314.714.714.7

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Algeria

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 1214°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C2515NaNNaNHiện giờHiện giờConstantineConstantineAlgiersAlgiers
Nhiệt độ mặt nước diện tích rộng lớn trung bình hàng ngày.
Nhiệt Độ Nước BiểnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Algiers 15°C15°C15°C16°C18°C21°C23°C25°C24°C22°C19°C17°C
Constantine 15°C15°C15°C16°C18°C21°C24°C25°C25°C22°C20°C17°C

Điểm Số Du Lịch vào Algeria

Điểm Số Du Lịch vào AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810108.33.27.01.47.60.68.23.2Hiện giờHiện giờBatnaBatnaAdrarAdrarConstantineConstantineAlgiersAlgiers
điểm du lịch, mà ưu đãi những ngày trong xanh, không có mưa mà nhiệt độ nhận biết từ 18°C đến 27°C.

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào Algeria

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810108.90.18.38.01.2Hiện giờHiện giờBatnaBatnaAdrarAdrarConstantineConstantineAlgiersAlgiers
điểm bãi biển/hồ bơi, mà có những ngày trong xanh, không có mưa với nhiệt độ nhận biết từ 24°C đến 32°C.

Mùa Sinh Trưởng vào Algeria

Mùa Sinh Trưởng vào AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%Hiện giờHiện giờBatnaBatnaAdrarAdrarConstantineConstantineAlgiersAlgiers
Cơ hội phần trằm mà một ngày nói đến là trong mùa tăng trưởng, được xác định là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu).

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Algeria

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 121.000°C1.000°C2.000°C2.000°C3.000°C3.000°C4.000°C4.000°C5.000°C5.000°CHiện giờHiện giờAdrarAdrarConstantineConstantineAlgiersAlgiers
Những ngày mức độ tăng trưởng/ trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong năm, khi những ngày mức độ tăng trưởng được xác định có độ ấm áp cần thiết hơn một nhiệt độ cơ bản (10°C trong trường hợp này).

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Algeria

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong AlgeriaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWh8 kWh8 kWh7.82.47.92.73.9Hiện giờHiện giờBatnaBatnaAdrarAdrarConstantineConstantineAlgiersAlgiers
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày đến mặt đất mỗi mét vuông.
Năng Lượng Mặt Trời kWhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Algiers 2.73.65.06.17.07.77.76.85.34.02.92.4
Constantine 2.73.64.96.16.97.67.86.95.44.12.92.4
Batna 3.04.05.36.57.27.77.97.15.74.33.32.7
Adrar 4.35.36.47.27.67.87.87.36.35.24.44.0

Bạn báo cáo này cho thấy thời tiết điển hình tại Algiers, Constantine, Batna và Adrar trong cả năm, dựa theo bản phân tích thống kê của các báo cáo lịch sử thời tiết hằng giờ và việc tái thiết lập hình mẫu từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Các chi tiết nguồn dữ liệu được sử dụng trên trang này thay đổi giữa các nơi và được trao đổi ý kiến chi tiết trên trang chuyên môn của mỗi địa điểm.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.

Các vị trí khác: