Thời Tiết Trung Bình và Khí Hậu Trong Năm ở Ghana

Chúng tôi cho thấy khí hậu ở Ghana bằng cách so sánh thời tiết trung bình ở 3 địa điểm tiêu biểu: Accra, KumasiWa.

Bạn có thể thêm hoặc xoá các thành phố để tuỳ biến bản báo cáo theo sở thích của mình. Hãy xem tất cả địa điểm ở Ghana.

Bạn có thể phân tích sâu hơn một mùa, tháng, hoặc ngay cả ngày cụ thể bằng cách nhấn vào biểu đồ hoặc sử dụng bảng điều khiển định vị này.

Accra
Ghana
Kumasi
Ghana
Wa
Ghana
Bản Đồ

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Ghana

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong GhanaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 1218°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°C2624332723203528193730Hiện giờHiện giờAccraAccraKumasiKumasiWaWa
Nhiệt độ không khí cao và thấp trung bình hàng ngày ở 2 mét trên mặt đất.
CaoThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Accra 32°C32°C33°C32°C31°C29°C28°C28°C29°C30°C32°C32°C
Kumasi 33°C34°C33°C32°C30°C29°C28°C28°C29°C29°C30°C32°C
Wa 34°C36°C37°C36°C34°C32°C30°C30°C31°C34°C35°C34°C
ThấpThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Accra 25°C26°C26°C26°C26°C25°C24°C24°C24°C25°C25°C25°C
Kumasi 20°C22°C23°C23°C23°C22°C21°C20°C21°C21°C21°C20°C
Wa 20°C23°C25°C26°C25°C24°C23°C23°C23°C23°C21°C19°C

Accra

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in AccraThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờấm ápnóngnóngthoải mái

Kumasi

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in KumasiThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờthoải máithoải máiấm ápnóngnóngấm áp

Wa

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in WaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờthoải máithoải máiấm ápnóngnóngoi ả
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong Ghana

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong GhanaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%591563216626Hiện giờHiện giờAccraAccraKumasiKumasiWaWa
Phần trăm thời gian bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác (có nghĩa là ít hơn 60% bầu trời bị mây che phủ).
Bầu Trời Trong Xanh HơnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Accra 49%35%23%17%17%31%42%45%44%45%50%56%
Kumasi 55%39%26%22%23%32%36%35%35%45%53%60%
Wa 64%52%37%28%27%36%33%29%34%45%54%63%

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong Ghana

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong GhanaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%72275488Hiện giờHiện giờAccraAccraKumasiKumasiWaWa
Phần trăm các ngày mà lượng mưa được quan sát trong những ngày đó, không bao gồm những số lượng rất nhỏ.
Ngày Có MưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Accra 0,9 ngày3,2 ngày10,1 ngày14,0 ngày19,1 ngày19,7 ngày9,9 ngày6,5 ngày13,0 ngày15,1 ngày5,1 ngày1,2 ngày
Kumasi 1,5 ngày5,0 ngày12,4 ngày15,3 ngày18,5 ngày21,7 ngày15,1 ngày12,7 ngày19,0 ngày20,2 ngày9,0 ngày1,9 ngày
Wa 0,3 ngày1,1 ngày4,3 ngày10,7 ngày15,7 ngày19,6 ngày24,8 ngày26,7 ngày22,6 ngày10,3 ngày1,5 ngày0,3 ngày

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Ghana

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong GhanaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm50 mm50 mm100 mm100 mm150 mm150 mm200 mm200 mm16851821Hiện giờHiện giờAccraAccraKumasiKumasiWaWa
Lượng mưa trung bình được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt//được tập trung vào ngày đang nói đến.
Lượng mưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Accra 4,8mm16,2mm52,4mm84,1mm138,5mm159,6mm66,6mm29,1mm67,5mm83,8mm25,3mm10,6mm
Kumasi 6,9mm26,2mm70,2mm91,0mm127,0mm176,1mm110,5mm71,4mm136,6mm135,5mm46,2mm14,7mm
Wa 1,0mm4,4mm17,3mm40,4mm65,4mm95,4mm136,8mm179,9mm140,5mm45,0mm6,9mm0,9mm

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong Ghana

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong GhanaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 124 giờ4 giờ6 giờ6 giờ8 giờ8 giờ10 giờ10 giờ12 giờ12 giờ14 giờ14 giờ16 giờ16 giờ18 giờ18 giờ20 giờ20 giờ12.411.8Hiện giờHiện giờAccraAccraKumasiKumasiWaWa
Số giờ mà trong suốt thời gian đó mà Mặt Trời ít nhất là một phần trên đường chân trời.
Ánh Sáng Ban NgàyThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Accra 11,8 giờ11,9 giờ12,1 giờ12,2 giờ12,4 giờ12,4 giờ12,4 giờ12,3 giờ12,1 giờ12,0 giờ11,9 giờ11,8 giờ
Kumasi 11,8 giờ11,9 giờ12,1 giờ12,3 giờ12,4 giờ12,5 giờ12,5 giờ12,3 giờ12,1 giờ12,0 giờ11,8 giờ11,7 giờ
Wa 11,6 giờ11,8 giờ12,1 giờ12,4 giờ12,6 giờ12,7 giờ12,6 giờ12,4 giờ12,2 giờ11,9 giờ11,7 giờ11,5 giờ

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong Ghana

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong GhanaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%10090100451001Hiện giờHiện giờAccraAccraKumasiKumasiWaWa
Phần trăm thời gian mà oi bức, ngột ngạt, hoặc khổ sở (nghĩa là điểm sương lớn hơn 18°C).
Các ngày oi bứcThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Accra 28,3 ngày27,3 ngày30,9 ngày30,0 ngày31,0 ngày30,0 ngày31,0 ngày31,0 ngày30,0 ngày31,0 ngày29,9 ngày29,8 ngày
Kumasi 14,8 ngày18,6 ngày28,2 ngày29,7 ngày31,0 ngày30,0 ngày31,0 ngày30,9 ngày30,0 ngày31,0 ngày28,7 ngày20,6 ngày
Wa 0,5 ngày2,7 ngày12,4 ngày25,0 ngày30,3 ngày29,9 ngày31,0 ngày31,0 ngày30,0 ngày28,2 ngày11,9 ngày1,4 ngày

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Ghana

Tốc Độ Gió Trung Bình trong GhanaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 km/h0 km/h2 km/h2 km/h4 km/h4 km/h6 km/h6 km/h8 km/h8 km/h10 km/h10 km/h12 km/h12 km/h14 km/h14 km/h13.69.312.67.313.97.9Hiện giờHiện giờAccraAccraKumasiKumasiWaWa
Trung bình tốc độ gió gom góp lại mỗi giờ ở 10 mét trên mặt đất.
Tốc Độ Gió (kph)Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Accra 10.412.012.411.711.112.413.413.412.711.09.59.4
Kumasi 8.79.610.310.39.810.211.912.19.78.17.47.6
Wa 13.813.011.812.011.510.610.29.58.18.69.712.2

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Ghana

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong GhanaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 1223°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C2823NaNNaNHiện giờHiện giờAccraAccra
Nhiệt độ mặt nước diện tích rộng lớn trung bình hàng ngày.
Nhiệt Độ Nước BiểnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Accra 27°C27°C28°C28°C28°C27°C24°C23°C25°C27°C28°C28°C

Điểm Số Du Lịch vào Ghana

Điểm Số Du Lịch vào GhanaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810106.21.95.63.16.52.3Hiện giờHiện giờAccraAccraKumasiKumasiWaWa
điểm du lịch, mà ưu đãi những ngày trong xanh, không có mưa mà nhiệt độ nhận biết từ 18°C đến 27°C.

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào Ghana

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào GhanaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810107.13.57.75.08.1Hiện giờHiện giờAccraAccraKumasiKumasiWaWa
điểm bãi biển/hồ bơi, mà có những ngày trong xanh, không có mưa với nhiệt độ nhận biết từ 24°C đến 32°C.

Mùa Sinh Trưởng vào Ghana

Mùa Sinh Trưởng vào GhanaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%Hiện giờHiện giờAccraAccraKumasiKumasiWaWa
Cơ hội phần trằm mà một ngày nói đến là trong mùa tăng trưởng, được xác định là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu).

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Ghana

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong GhanaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 121.000°C1.000°C2.000°C2.000°C3.000°C3.000°C4.000°C4.000°C5.000°C5.000°C6.000°C6.000°C7.000°C7.000°CHiện giờHiện giờAccraAccraKumasiKumasiWaWa
Những ngày mức độ tăng trưởng/ trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong năm, khi những ngày mức độ tăng trưởng được xác định có độ ấm áp cần thiết hơn một nhiệt độ cơ bản (10°C trong trường hợp này).

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Ghana

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong GhanaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh5.54.15.44.86.04.9Hiện giờHiện giờAccraAccraKumasiKumasiWaWa
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày đến mặt đất mỗi mét vuông.
Năng Lượng Mặt Trời kWhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Accra 4.94.84.44.34.14.55.15.55.45.15.04.9
Kumasi 5.25.24.94.94.94.95.05.25.15.35.45.2
Wa 5.76.05.85.65.35.25.04.95.15.55.65.5

Bạn báo cáo này cho thấy thời tiết điển hình tại Accra, Kumasi và Wa trong cả năm, dựa theo bản phân tích thống kê của các báo cáo lịch sử thời tiết hằng giờ và việc tái thiết lập hình mẫu từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Các chi tiết nguồn dữ liệu được sử dụng trên trang này thay đổi giữa các nơi và được trao đổi ý kiến chi tiết trên trang chuyên môn của mỗi địa điểm.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.

Các vị trí khác: