Thời Tiết Trung Bình và Khí Hậu Trong Năm ở Pakistan

Chúng tôi cho thấy khí hậu ở Pakistan bằng cách so sánh thời tiết trung bình ở 4 địa điểm tiêu biểu: Islamabad, Karachi, HyderabadQuetta.

Bạn có thể thêm hoặc xoá các thành phố để tuỳ biến bản báo cáo theo sở thích của mình. Hãy xem tất cả địa điểm ở Pakistan.

Bạn có thể phân tích sâu hơn một mùa, tháng, hoặc ngay cả ngày cụ thể bằng cách nhấn vào biểu đồ hoặc sử dụng bảng điều khiển định vị này.

Islamabad
Pakistan
Karachi
Pakistan
Hyderabad
Pakistan
Quetta
Pakistan
Bản Đồ

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Pakistan

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C45°C45°C253381729133525412422-2351026140344233-532Hiện giờHiện giờIslamabadIslamabadKarachiKarachiHyderabadHyderabadQuettaQuetta
Nhiệt độ không khí cao và thấp trung bình hàng ngày ở 2 mét trên mặt đất. Các đường chấm mỏng là nhiệt độ cảm nhận tương ứng.
CaoThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Islamabad 17°C19°C24°C30°C35°C37°C35°C33°C33°C29°C24°C19°C
Karachi 26°C28°C31°C34°C34°C34°C32°C31°C32°C34°C31°C27°C
Hyderabad 24°C28°C33°C38°C40°C39°C36°C35°C36°C36°C31°C25°C
Quetta 11°C13°C18°C25°C30°C34°C35°C33°C30°C24°C18°C13°C
ThấpThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Islamabad 4°C7°C11°C16°C21°C24°C25°C24°C21°C15°C9°C5°C
Karachi 13°C16°C20°C24°C27°C29°C28°C27°C26°C23°C18°C14°C
Hyderabad 12°C15°C19°C24°C27°C28°C28°C27°C26°C23°C18°C14°C
Quetta -2°C1°C5°C10°C15°C19°C22°C20°C14°C7°C2°C-1°C

Islamabad

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in IslamabadThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờrất lạnhlạnhlạnhlạnhmát mẻấm ápnóngoi ảlạnhrất lạnhthoải máithoải mái

Karachi

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in KarachiThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờmát mẻmát mẻấm ápnóngthoải máinóngthoải máithoải mái

Hyderabad

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in HyderabadThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờmát mẻấm ápnóngoi ảmát mẻoi ảthoải máinóngmát mẻ

Quetta

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in QuettaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờrất lạnhlạnhthoải máinónglạnhrất lạnhấm ápmát mẻấm ápmát mẻrất lạnhbăng giá
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong Pakistan

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%98589443489968Hiện giờHiện giờIslamabadIslamabadKarachiKarachiHyderabadHyderabadQuettaQuetta
Phần trăm thời gian bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác (có nghĩa là ít hơn 60% bầu trời bị mây che phủ).
Bầu Trời Trong Xanh HơnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Islamabad 63%59%59%68%85%96%94%93%98%92%79%67%
Karachi 84%84%79%78%83%65%48%51%77%92%88%82%
Hyderabad 85%84%78%78%85%71%53%55%80%93%88%82%
Quetta 76%73%69%75%89%97%89%89%98%94%83%76%

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong Pakistan

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%555141131IslamabadIslamabadKarachiKarachiHyderabadHyderabadQuettaQuetta
Phần trăm các ngày mà lượng mưa được quan sát trong những ngày đó, không bao gồm những số lượng rất nhỏ.
Ngày Có MưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Islamabad 4,1 ngày5,8 ngày7,5 ngày6,6 ngày5,1 ngày7,3 ngày15,2 ngày14,4 ngày7,3 ngày3,3 ngày1,6 ngày2,4 ngày
Karachi 0,6 ngày0,5 ngày0,5 ngày0,3 ngày0,1 ngày0,8 ngày3,2 ngày3,1 ngày1,1 ngày0,3 ngày0,1 ngày0,4 ngày
Hyderabad 0,5 ngày0,3 ngày0,4 ngày0,5 ngày0,3 ngày0,9 ngày3,2 ngày3,4 ngày1,5 ngày0,5 ngày0,3 ngày0,4 ngày
Quetta 3,0 ngày3,4 ngày3,7 ngày2,2 ngày0,8 ngày0,6 ngày1,4 ngày1,5 ngày0,5 ngày0,4 ngày0,7 ngày2,0 ngày

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Pakistan

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm50 mm50 mm100 mm100 mm150 mm150 mm200 mm200 mm1871240293IslamabadIslamabadKarachiKarachiHyderabadHyderabad
Lượng mưa trung bình được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt//được tập trung vào ngày đang nói đến.
Lượng mưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Islamabad 33,6mm61,8mm73,8mm59,7mm30,6mm52,0mm163,8mm155,6mm67,9mm22,6mm12,1mm21,3mm
Karachi 5,6mm3,8mm4,8mm1,6mm1,0mm7,3mm32,3mm33,2mm12,7mm2,1mm1,1mm3,3mm
Hyderabad 2,2mm1,9mm3,4mm2,8mm2,2mm6,7mm29,0mm39,1mm17,9mm2,5mm1,6mm2,3mm
Quetta 19,3mm25,3mm29,2mm16,6mm4,9mm3,3mm9,4mm12,3mm4,8mm4,2mm5,0mm13,0mm

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng trong Pakistan

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng trong PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm10 mm10 mm20 mm20 mm30 mm30 mm40 mm40 mm50 mm50 mm50Hiện giờHiện giờ
Lượng tuyết rơi trung bình được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày được tập trung vào ngày đang nói đến.
Lượng tuyết rơiThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Islamabad 0,1mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,1mm
Karachi 0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm
Hyderabad 0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm
Quetta 48,9mm32,2mm7,0mm1,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm4,2mm44,6mm

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong Pakistan

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 124 giờ4 giờ6 giờ6 giờ8 giờ8 giờ10 giờ10 giờ12 giờ12 giờ14 giờ14 giờ16 giờ16 giờ18 giờ18 giờ20 giờ20 giờ14.49.913.710.6Hiện giờHiện giờIslamabadIslamabadKarachiKarachiHyderabadHyderabadQuettaQuetta
Số giờ mà trong suốt thời gian đó mà Mặt Trời ít nhất là một phần trên đường chân trời.
Ánh Sáng Ban NgàyThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Islamabad 10,2 giờ11,0 giờ12,0 giờ13,1 giờ13,9 giờ14,4 giờ14,1 giờ13,4 giờ12,4 giờ11,3 giờ10,4 giờ10,0 giờ
Karachi 10,8 giờ11,3 giờ12,0 giờ12,8 giờ13,4 giờ13,7 giờ13,5 giờ13,0 giờ12,3 giờ11,6 giờ10,9 giờ10,6 giờ
Hyderabad 10,8 giờ11,3 giờ12,0 giờ12,8 giờ13,4 giờ13,7 giờ13,5 giờ13,0 giờ12,3 giờ11,5 giờ10,9 giờ10,6 giờ
Quetta 10,4 giờ11,1 giờ12,0 giờ12,9 giờ13,7 giờ14,1 giờ13,9 giờ13,2 giờ12,3 giờ11,4 giờ10,6 giờ10,2 giờ

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong Pakistan

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%9510022Hiện giờHiện giờIslamabadIslamabadKarachiKarachiHyderabadHyderabadQuettaQuetta
Phần trăm thời gian mà oi bức, ngột ngạt, hoặc khổ sở (nghĩa là điểm sương lớn hơn 18°C).
Các ngày oi bứcThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Islamabad 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,3 ngày1,8 ngày9,6 ngày25,5 ngày28,6 ngày16,9 ngày2,1 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Karachi 0,9 ngày2,4 ngày9,5 ngày20,3 ngày28,5 ngày29,6 ngày31,0 ngày31,0 ngày28,5 ngày18,7 ngày6,3 ngày1,5 ngày
Hyderabad 0,1 ngày0,3 ngày1,5 ngày6,2 ngày16,9 ngày25,5 ngày30,3 ngày29,8 ngày21,5 ngày7,3 ngày0,9 ngày0,1 ngày
Quetta 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,3 ngày0,2 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Pakistan

Tốc Độ Gió Trung Bình trong PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/h20 km/h20 km/h25 km/h25 km/h9.66.923.711.125.110.013.8Hiện giờHiện giờIslamabadIslamabadKarachiKarachiHyderabadHyderabadQuettaQuetta
Trung bình tốc độ gió gom góp lại mỗi giờ ở 10 mét trên mặt đất.
Tốc Độ Gió (kph)Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Islamabad 8.18.89.39.49.68.98.07.27.28.08.17.9
Karachi 12.313.615.217.721.723.323.120.917.612.811.211.4
Hyderabad 11.311.813.517.222.724.923.720.817.211.810.210.9
Quetta 10.812.413.012.213.310.78.87.67.99.49.29.6

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Pakistan

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 1222°C22°C23°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°CNaN2923NaNNaNHiện giờHiện giờKarachiKarachi
Nhiệt độ mặt nước diện tích rộng lớn trung bình hàng ngày.
Nhiệt Độ Nước BiểnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Karachi 23°C23°C24°C26°C28°C29°C29°C28°C27°C27°C26°C24°C

Điểm Số Du Lịch vào Pakistan

Điểm Số Du Lịch vào PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810108.22.78.62.58.58.70.8Hiện giờHiện giờIslamabadIslamabadKarachiKarachiHyderabadHyderabadQuettaQuetta
điểm du lịch, mà ưu đãi những ngày trong xanh, không có mưa mà nhiệt độ nhận biết từ 18°C đến 27°C.

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào Pakistan

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810108.10.18.73.83.29.0Hiện giờHiện giờIslamabadIslamabadHyderabadHyderabadQuettaQuetta
điểm bãi biển/hồ bơi, mà có những ngày trong xanh, không có mưa với nhiệt độ nhận biết từ 24°C đến 32°C.

Mùa Sinh Trưởng vào Pakistan

Mùa Sinh Trưởng vào PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%Hiện giờHiện giờIslamabadIslamabadKarachiKarachiHyderabadHyderabadQuettaQuetta
Cơ hội phần trằm mà một ngày nói đến là trong mùa tăng trưởng, được xác định là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu).

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Pakistan

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 121.000°C1.000°C2.000°C2.000°C3.000°C3.000°C4.000°C4.000°C5.000°C5.000°C6.000°C6.000°CHiện giờHiện giờIslamabadIslamabadKarachiKarachiHyderabadHyderabadQuettaQuetta
Những ngày mức độ tăng trưởng/ trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong năm, khi những ngày mức độ tăng trưởng được xác định có độ ấm áp cần thiết hơn một nhiệt độ cơ bản (10°C trong trường hợp này).

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Pakistan

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong PakistanThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWh8 kWh8 kWh9 kWh9 kWh8.02.97.44.38.83.8Hiện giờHiện giờIslamabadIslamabadKarachiKarachiHyderabadHyderabadQuettaQuetta
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày đến mặt đất mỗi mét vuông.
Năng Lượng Mặt Trời kWhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Islamabad 3.13.95.16.57.77.97.26.66.05.03.73.0
Karachi 4.65.56.47.07.37.16.46.36.45.84.94.4
Hyderabad 4.65.46.37.07.57.36.66.46.55.74.84.3
Quetta 4.15.06.17.38.38.78.07.67.15.94.63.9

Bạn báo cáo này cho thấy thời tiết điển hình tại Islamabad, Karachi, Hyderabad và Quetta trong cả năm, dựa theo bản phân tích thống kê của các báo cáo lịch sử thời tiết hằng giờ và việc tái thiết lập hình mẫu từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Các chi tiết nguồn dữ liệu được sử dụng trên trang này thay đổi giữa các nơi và được trao đổi ý kiến chi tiết trên trang chuyên môn của mỗi địa điểm.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.

Các vị trí khác: