1. WeatherSpark.com
  2. Hoa Kỳ
  3. New Jersey
  4. Sân bay quốc tế Newark Liberty

Thời Tiết vào Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty New Jersey, Hoa Kỳ

Nhiệt độ cao hàng ngày tăng bởi 4°C, từ 4°C đến 8°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -3°C hoặc vượt quá 16°C.

Nhiệt độ thấp hàng ngày tăng bởi 3°C, từ -3°C đến -0°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -11°C hoặc vượt quá 6°C.

Để tham khảo, ngày 20 tháng 7, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ tại Sân bay quốc tế Newark Liberty thường thay đổi từ 22°C đến 30°C, trong khi vào ngày 29 tháng 1, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ -3°C đến 4°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°CThg 1Thg 31 thg 24°C1 thg 24°C-3°C-3°C29 thg 28°C29 thg 28°C-0°C-0°C11 thg 25°C11 thg 25°C-2°C-2°C
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 2. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 1Thg 3băng giábăng giárất lạnhlạnhrất lạnhlạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách Shamkhal, Nga (9.022 kilômét); Koch'ang, Hàn Quốc (11.297 kilômét) và Niimi, Nhật Bản (11.150 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Sân bay quốc tế Newark Liberty (xem so sánh).//

Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Sân bay quốc tế Newark Liberty với một thành phố khác:

Bản Đồ

Tháng Tháng 2 Tại Sân bay quốc tế Newark Liberty trải qua// cân bằng mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi vẫn khoảng 52% suốt tháng.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 3 tháng 2, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 48% thời gian.

Để tham khảo, ngày 3 tháng 1, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 53%, trong khi ngày 28 tháng 8, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 64%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 1Thg 31 thg 248%1 thg 248%29 thg 247%29 thg 247%11 thg 248%11 thg 248%trong xanhgần như trong xanhcó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủ
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. Tại Sân bay quốc tế Newark Liberty, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 2 là ngày một tăng, bắt đầu tháng lúc 23% và kết thúc tháng lúc 26%.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 35% ngày 31 tháng 7, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 22% ngày 29 tháng 1.

Theo diễn tiến trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty, cơ hội một ngày có chỉ có mưa tăng từ 13% đến 19%, cơ hội ngày có mixed snow and rain vẫn là 5% cơ bản không đổi xuyên suốt. và cơ hội ngày có only snow vẫn là 3% cơ bản không đổi xuyên suốt..

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%Thg 1Thg 31 thg 223%1 thg 223%29 thg 226%29 thg 226%11 thg 223%11 thg 223%tuyếthỗn hợpmưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 2 at Sân bay quốc tế Newark Liberty là ngày một tăng, bắt đầu tháng lúc 54 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 102 milimét hoặc rơi xuống dưới 17 milimét, và kết thúc tháng lúc 65 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 121 milimét hoặc rơi xuống dưới 24 milimét.

Tích lũy 31 ngày trung bình thấp nhất là 53 milimét ngày 7 tháng 2.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 2 at Sân bay quốc tế Newark Liberty

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 2 at Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290 mm0 mm50 mm50 mm100 mm100 mm150 mm150 mm200 mm200 mmThg 1Thg 36 thg 253 mm6 thg 253 mm29 thg 265 mm29 thg 265 mm16 thg 256 mm16 thg 256 mm
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi trung bình tương ứng.

Lượng tuyết rơi

Như với lượng tuyết rơi, chúng tôi xem xét lượng tuyết rơi được tích lũy qua khoản thời gian 31 ngày kéo dài được tập trung cho mỗi ngày.

Lượng tuyết rơi trung bình trong khoản 31 ngày trượt trong suốt Tháng 2 at Sân bay quốc tế Newark Liberty sẽ giảm, bắt đầu ở mức 178 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 461 milimét hoặc rơi xuống dưới 3 milimét, và kết thúc cuối tháng ở mức 132 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 400 milimét hoặc rơi xuống dưới -0 milimét.

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng vào Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng vào Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290 mm0 mm100 mm100 mm200 mm200 mm300 mm300 mm400 mm400 mm500 mm500 mmThg 1Thg 31 thg 2178 mm1 thg 2178 mm29 thg 2132 mm29 thg 2132 mm11 thg 2171 mm11 thg 2171 mm
Lượng tuyết rơi rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày được tập trung vào ngày đang nói đến, với các khúc phân vị từ 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng mưa trung bình tương ứng.

Theo diễn tiến trong Tháng 2 at Sân bay quốc tế Newark Liberty, chiều dài của ngày là rapidly increasing. Kể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tháng, chiều dài của ngày tăng bằng 1 giờ, 9 phút, ngụ ý trung bình hàng ngày tăng của 2 phút, 29 giây, và hàng tuần tăng của 17 phút, 21 giây.

Ngày ngắn nhất trong tháng là 1 tháng 2, có 10 giờ, 7 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 29 tháng 2, có 11 giờ, 16 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 1Thg 3đêmđêmngàyngày1 thg 210 giờ, 7 phút1 thg 210 giờ, 7 phút29 thg 211 giờ, 16 phút29 thg 211 giờ, 16 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc muộn nhất trong tháng tại Sân bay quốc tế Newark Liberty là 7:07 ngày 1 tháng 2 và mặt trời mọc sớm nhất là 36 phút sớm hơn lúc 6:31 ngày 29 tháng 2.

Mặt trời lặn sớm nhất là 17:13 ngày 1 tháng 2 và mặt trời lặn muộn nhất là 34 phút muộn hơn lúc 17:47 ngày 29 tháng 2.

Ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian được quan sát at Sân bay quốc tế Newark Liberty trong suốt 2024, nhưng nó không bắt đầu cũng như không chấm dứt trong suốt Tháng 2, thế nên cả tháng có ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian.

Để tham khảo, ngày 20 tháng 6, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 5:25 và lặn 15 giờ, 6 phút muộn hơn, lúc 20:31, trong khi ngày 21 tháng 12, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 7:17 và lặn 9 giờ, 15 phút muộn hơn, lúc 16:32.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Thời Gian Dành Cho Chạng Vạng và Ánh Sáng Ban Ngày trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Thời Gian Dành Cho Chạng Vạng và Ánh Sáng Ban Ngày trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 21122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292900020406081012141618202200Thg 1Thg 36:316:3129 thg 217:4729 thg 217:477:077:071 thg 217:131 thg 217:136:566:5611 thg 217:2611 thg 217:266:436:43MặtTrờiNửaĐêmMặtTrờiNửaĐêmMătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặn
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 2. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Số liệu dưới đây đưa ra trình bày la bàn mặt chiếu của mặt trời (góc nghiêng mặt trời trên đường ngang) và góc phương vị(góc phương vị la bàn của nó) mỗi giờ của mỗi ngày trong giai đoạn báo cáo. Trục ngang là ngày trong năm và trục đứng là giờ trong ngày. Đối với một ngày xác định và giờ xác định của ngày đó, màu phông nền cho thấy góc phương vị của mặt trời vào thời điểm đó. Đường đẳng trị màu đen là mặt chiếu không đổi của mặt trời.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 1Thg 30010102020203030405000010102020303040
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời trong suốt tháng 2 năm 2024. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủy yếu cho tháng 2 năm 2024. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290000040408081212161620200000Thg 1Thg 311 thg 16:5811 thg 16:5825 thg 112:5525 thg 112:559 thg 218:009 thg 218:0024 thg 27:3124 thg 27:3110 thg 35:0110 thg 35:0125 thg 33:0125 thg 33:017:527:5216:5516:5516:5616:568:068:067:087:0817:0617:0616:5416:546:596:597:337:3319:3519:3518:4818:487:037:03
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./
thg 2 2024Sự Rọi SángTrăng LênTrăng TàTrăng LênĐi Qua Kinh TuyếnKhoảng Cách
1
65%-10:11WSW-4:38S400.933 km
2
50%0:05ESE10:34WSW-5:20S396.966 km
3
45%1:11ESE11:02WSW-6:06S391.901 km
4
35%2:19ESE11:36SW-6:57S385.956 km
5
25%3:28SE12:20SW-7:54S379.487 km
6
15%4:35SE13:16SW-8:56S372.987 km
7
8%5:36SE14:25SW-10:01S367.048 km
8
2%6:27SE15:44WSW-11:05S362.279 km
9
0%7:08ESE17:06WSW-12:07S359.190 km
10
1%7:41ESE18:27WSW-13:04S358.088 km
11
5%8:10E19:47W-13:57S359.023 km
12
12%8:35E21:04W-14:47S361.799 km
13
21%8:59E22:19WNW-15:36S366.027 km
14
31%9:25ENE23:34WNW-16:25S371.215 km
15
43%9:53ENE--17:15S376.858 km
16
50%-0:47WNW10:25ENE18:07S382.509 km
17
64%-1:59NW11:03NE19:02S387.822 km
18
74%-3:06NW11:49NE19:56S392.565 km
19
83%-4:05NW12:43NE20:51S396.613 km
20
90%-4:55NW13:43NE21:43S399.924 km
21
95%-5:36NW14:47ENE22:32S402.514 km
22
98%-6:09WNW15:51ENE23:17S404.418 km
23
99%-6:36WNW16:54ENE--
24
100%-6:59WNW17:55ENE0:00S405.666 km
25
100%-7:19W18:55E0:40S406.261 km
26
97%-7:38W19:55E1:19S406.172 km
27
93%-7:56W20:55E1:57S405.336 km
28
88%-8:16WSW21:56ESE2:36S403.667 km
29
81%-8:37WSW23:00ESE3:17S401.085 km

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà một ngày đã nói đến sẽ là muggy at Sân bay quốc tế Newark Liberty là cân bằng trong suốt Tháng 2, vẫn khoảng 0% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 1 tháng 8, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 51% thời gian, trong khi ngày 24 tháng 1, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 1Thg 31 thg 20%1 thg 20%29 thg 20%29 thg 20%11 thg 20%11 thg 20%khô ráokhô ráo
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ at Sân bay quốc tế Newark Liberty là cân bằng trong suốt Tháng 2, vẫn trong 0,1 kilômét/giờ của 14,9 kilômét/giờ xuyên suốt.

Để tham khảo, ngày 26 tháng 2, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 15,0 kilômét/giờ, trong khi ngày 31 tháng 7, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 8,9 kilômét/giờ.

Tốc độ gió trung bình cao nhất hàng ngày trong suốt Tháng 2 là 15,0 kilômét/giờ ngày 26 tháng 2.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 2 at Sân bay quốc tế Newark Liberty

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 2 at Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/h20 km/h20 km/hThg 1Thg 326 thg 215,0 km/h26 thg 215,0 km/h1 thg 214,8 km/h1 thg 214,8 km/h
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió trung bình hàng giờ tại Sân bay quốc tế Newark Liberty suốt Tháng 2 chủ yếu từ hướng tây, với tỷ lệ đỉnh 44% ngày 1 tháng 2.

Hướng Gió trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Hướng Gió trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 1Thg 3phía tâyphía namphía bắcphía đông
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Sân bay quốc tế Newark Liberty được đặt gần cơ thể nước lớn (ví dụ, đại dương, biển, hoặc hồ lớn). Phần này báo cáo về nhiệt độ bề mặt trung bình khu vực rộng của phần nước đó.

Nhiệt độ bề mặt nước trung bình tại Sân bay quốc tế Newark Liberty là cân bằng trong suốt Tháng 2, vẫn khoảng 4°C xuyên suốt.

Nhiệt độ mặt nước trung bình thấp nhất trong suốt Tháng 2 là 4°C ngày 23 tháng 2.

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829292°C2°C3°C3°C4°C4°C5°C5°C6°C6°C7°C7°C8°C8°C9°C9°CThg 1Thg 323 thg 24°C23 thg 24°C1 thg 25°C1 thg 25°C11 thg 24°C11 thg 24°C
Nhiệt độ nước trung bình mỗi ngày (đường màu tía) với các dải phân vị thứ 25 đến thứ 75 và thứ 10 đến thứ 90.

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Mùa tăng trưởng at Sân bay quốc tế Newark Liberty thường kéo dài trong 7,5 tháng (228 ngày), từ khoảng 30 tháng 3 đến khoảng 14 tháng 11, hiếm khi bắt đầu trước khi 15 tháng 3 hoặc sau khi 15 tháng 4, và hiếm khi chấm dứt trước khi 27 tháng 10 hoặc sau khi 3 tháng 12.

Tháng Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty đáng tin cậy toàn bộ ngoài mùa tăng trưởng.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 1Thg 30%15 thg 20%15 thg 250%30 thg 350%30 thg 315 thg 310%15 thg 310%băng giárất lạnhlạnhmát mẻgiá lạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình tại Sân bay quốc tế Newark Liberty là cân bằng trong suốt Tháng 2, vẫn trong 3°C của 8°C xuyên suốt.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829295°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°CThg 1Thg 31 thg 25°C1 thg 25°C29 thg 211°C29 thg 211°C11 thg 26°C11 thg 26°C
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 2, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày tại Sân bay quốc tế Newark Liberty là ngày một tăng trong suốt Tháng 2, tăng bởi 1,0 kWh, từ 2,5 kWh đến 3,4 kWh, theo diễn tiến trong tháng.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark Liberty

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 2 tại Sân bay quốc tế Newark LibertyThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWhThg 1Thg 31 thg 22,5 kWh1 thg 22,5 kWh29 thg 23,4 kWh29 thg 23,4 kWh11 thg 22,8 kWh11 thg 22,8 kWh
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Sân bay quốc tế Newark Liberty là 40,697° vĩ độ, -74,176° kinh độ, và 2 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Sân bay quốc tế Newark Liberty chỉ có những thay đổi về độ cao khiêm tốn , với sự thay đổi độ cao tối đa của 32 mét và độ cao trung bình trên mặt nước biển 4 mét. Trong 16 kilômét chỉ có các thay đổi về độ cao vừa phải (199 mét). Trong 80 kilômét có các thay đổi về độ cao significant (512 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Sân bay quốc tế Newark Liberty bị che phủ bởi các bề mặt nhân tạo (98%), trong phạm vi 16 kilômét bởi các bề mặt nhân tạo (82%) và nước (13%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi cây cối (36%) và các bề mặt nhân tạo (32%).

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình at Sân bay quốc tế Newark Liberty, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Nhiệt Độ và Điểm Sương

Sân bay quốc tế Newark Liberty có một trạm thời tiết đã báo cáo đáng tin cậy đầy đủ trong suốt thời gian phân tích mà chúng tôi đã đưa nó vào trong mạng lưới của chúng tôi. Khi có sẵn, đo đạc nhiệt độ và điểm sương lịch sử được lấy trực tiếp từ trạm thời tiết này. Các hồ sơ này nhận được từ tập dữ liệu Bề Mặt Tích Hợp Mỗi Giờ của NOAA, dự phòng ngày các hồ sơ ICAO METAR khi được yêu cầu.

Trong trường hợp đo thiếu hay không đúng từ trạm này, chúng tôi dự phòng trên các hồ sơ từ các trạm lân cận, được điều chỉnh theo các khác biệt trong trạm theo mùa và suốt ngày đêm. Đối với một ngày nhất định trong năm và giờ nhất định /trong ngày, trạm dự phòng được chọn để giảm thiểu lỗi dự báo qua các năm mà có những đo đạc cho cả hai trạm.

Các trạm mà theo đó chúng tôi có thể dự phòng bao gồm nhưng không giới hạn đối với Linden Airport; Teterboro Airport; New York City, Central Park; Essex County Airport; Morristown Municipal Airport; La Guardia Airport; John F. Kennedy International AirportMonmouth Executive Airport.

Dữ Liệu Khác

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tất cả các dữ liệu thời tiết khác, bao gồm mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, cùng dòng năng lượng, đến từ Phân Tích Kỷ Nguyên Hiện Đại MERRA-2 của NASA. Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các bản đồ thuộc là của các người đóng góp cho trang © OpenStreetMap .

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.