Summer 2014 Weather History at Alejandro Velasco Astete International Airport Peru

This report shows the past weather for Alejandro Velasco Astete International Airport, providing a weather history for the summer of 2014. It features all historical weather data series we have available, including the Alejandro Velasco Astete International Airport temperature history for the summer of 2014. Bạn có thể truy sâu xuống từ năm này sang tháng khác và thậm chí cả báo cáo cấp ngày bằng cách nhấp vào biểu đồ.

Alejandro Velasco Astete International Airport Temperature History in the Summer of 2014

Temperature history in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 25°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°CMuà XuânMùa Thu
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Hourly Temperature in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International Airport

Hourly Temperature in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thulạnhmát mẻthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

So sánh Alejandro Velasco Astete International Airport với một thành phố khác:

Bản Đồ

Cloud Cover in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International Airport

Cloud Cover in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Observed Weather in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International Airport

Observed Weather in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 2, 1 thg 12 Thunderstorm in the Vicinity, Recent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCTS, RERA, -RA, VCSH
Th 3, 2 thg 12 Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, -RA, VCSH
Th 4, 3 thg 12 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 5 thg 12 Light Intermittent Rain, Light Rain, Haze-RA
Th 7, 6 thg 12 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCTS, -TSRA, -RA, VCSH
CN, 7 thg 12 Thunderstorm, Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityTS, RERA, -RA, VCSH
Th 2, 8 thg 12 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCSH
Th 3, 9 thg 12 Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Recent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCTS, RA, RERA, -RA, VCSH
Th 4, 10 thg 12 Recent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, VCSH
Th 5, 11 thg 12 Light Rain-RA
Th 6, 12 thg 12 Thunderstorm, Thunderstorm with Hail, Thunderstorm with Hail and Rain, Light RainTS, TSGRRA, -RA
Th 7, 13 thg 12 Light Rain-RA
CN, 14 thg 12 Recent Rain, Light RainRERA, -RA
Th 2, 15 thg 12 Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light RainRERA, -RA
Th 3, 16 thg 12 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-TSRA, RA, -RA, VCSH
Th 4, 17 thg 12 Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, -RA, -DZ, REDZ, VCSH
Th 5, 18 thg 12 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle+RA, RA, -RA, -DZ, REDZ
Th 6, 19 thg 12 Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Intermittent Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Haze, MistTSRA, +RA, RA, -RA, -DZ, REDZ
Th 7, 20 thg 12 Light Drizzle, Mist-DZ
CN, 21 thg 12 Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle-DZ, REDZ
Th 2, 22 thg 12 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCSH
Th 3, 23 thg 12 Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, -DZ, REDZ, VCSH
Th 4, 24 thg 12 Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, -RA, -DZ, REDZ, VCSH
Th 5, 25 thg 12 Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, HazeRETSRA, TS, -TSRA, -RA
Th 6, 26 thg 12 Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, -DZ, REDZ, VCSH
Th 7, 27 thg 12 Rain, Recent Rain, Light RainRA, RERA, -RA
CN, 28 thg 12 Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Recent DrizzleRERA, -RA, -DZ, REDZ
Th 2, 29 thg 12 Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, -RA, -DZ, REDZ, VCSH
Th 3, 30 thg 12 Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETSRA, -TSRA, -RA, VCSH
Th 4, 31 thg 12 Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Recent DrizzleTSRA, RERA, -RA, -DZ, REDZ
Th 5, 1 thg 1 Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Smoke, MistRERA, -RA, -DZ
Th 6, 2 thg 1 Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, -RA, VCSH
Th 7, 3 thg 1 Recent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, VCSH
CN, 4 thg 1 Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
Th 2, 5 thg 1 Recent Showers of Rain, Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, -RA, -DZ, REDZ, VCSH
Th 3, 6 thg 1 Rain, Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, DZ, REDZ, VCSH
Th 4, 7 thg 1 Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
Th 5, 8 thg 1 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 9 thg 1 Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
Th 7, 10 thg 1 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-TSRA, TSRA, RERA, -RA, DZ, -DZ, VCSH
CN, 11 thg 1 Rain, Light Rain, Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, -RA, DZ, VCSH
Th 2, 12 thg 1 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent DrizzleTS, -TSRA, -RA, -DZ, REDZ
Th 3, 13 thg 1 Light Drizzle, Recent Drizzle-DZ, REDZ
Th 4, 14 thg 1 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCSH
Th 5, 15 thg 1 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-TSRA, RERA, -RA, VCSH
Th 6, 16 thg 1 Light Rain-RA
Th 7, 17 thg 1 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Intermittent Rain, Rain, Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityTS, -TSRA, RA, -DZ, VCSH
CN, 18 thg 1 Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Recent DrizzleTS, +TSRA, TSRA, +RA, -RA, -DZ, REDZ
Th 2, 19 thg 1 Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Hail, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETSRA, TS, -TSRA, -RA, VCSH
Th 3, 20 thg 1 Light Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, DZ, VCSH
Th 4, 21 thg 1 Rain, Light Rain-RA
Th 6, 23 thg 1 Rain, Recent Rain, Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, DZ, VCSH
Th 7, 24 thg 1 Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
CN, 25 thg 1 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCTS, -TSRA, TSRA, RA, -RA, DZ, VCSH
Th 2, 26 thg 1 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityTS, TSRA, RERA, -RA, VCSH
Th 3, 27 thg 1 Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
Th 4, 28 thg 1 Recent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, VCSH
Th 5, 29 thg 1 Recent Rain, MistRERA, BR
Th 6, 30 thg 1 Light Rain, Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Showers in the Vicinity-RA, DZ, VCSH
Th 7, 31 thg 1 Light Intermittent Rain, Light Rain, Drizzle, Light Intermittent Drizzle-RA, DZ
CN, 1 thg 2 Drizzle, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityDZ, VCSH
Th 4, 4 thg 2 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 6 thg 2 Thunderstorm, Recent Rain, Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityTS, RERA, -RA, VCSH
Th 7, 7 thg 2 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-TSRA, RA, RERA, -RA, -DZ, REDZ, VCSH
CN, 8 thg 2 Recent Rain, Light Rain, MistRERA, -RA
Th 2, 9 thg 2 Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, -DZ, VCSH
Th 3, 10 thg 2 Intermittent Rain, Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain in the Vicinity, Light Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, -RA, -RAVCSH, -DZ, REDZ, VCSH
Th 4, 11 thg 2 Heavy Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+RA, RERA, -RA, -DZ, REDZ, VCSH
Th 5, 12 thg 2 Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, -DZ, REDZ, VCSH
Th 6, 13 thg 2 Mist
Th 7, 14 thg 2 Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, -DZ, REDZ, VCSH
CN, 15 thg 2 Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, -RA, DZ, -DZ, REDZ, VCSH
Th 2, 16 thg 2 Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
Th 3, 17 thg 2 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Light Drizzle-TSRA, -RA, -DZ
Th 4, 18 thg 2 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 20 thg 2 Thunderstorm, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityTS, -RA, VCSH
Th 7, 21 thg 2 Light Rain, Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, -DZ, VCSH
CN, 22 thg 2 Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, -DZ, REDZ, VCSH
Th 2, 23 thg 2 Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
Th 3, 24 thg 2 Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, -DZ, REDZ, VCSH
Th 4, 25 thg 2 Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, -RA, -DZ, VCSH
Th 5, 26 thg 2 Haze
Th 6, 27 thg 2 Recent Rain, Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, VCSH
Th 7, 28 thg 2 Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, -RA, VCSH

Hours of Daylight and Twilight in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International Airport

Hours of Daylight and Twilight in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 20 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMuà XuânMùa Thu21 thg 1212 giờ, 56 phút21 thg 1212 giờ, 56 phútngàyngàyngàyngàyđêm28 thg 212 giờ, 22 phút28 thg 212 giờ, 22 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Sunrise & Sunset with Twilight in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International Airport

Sunrise & Sunset with Twilight in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 20000020204040606080810101212141416161818202022220000Muà XuânMùa Thu5:105:101 thg 1218:021 thg 1218:025:355:3522 thg 118:2222 thg 118:225:495:4928 thg 218:1128 thg 218:115:135:135:185:1821 thg 1218:1321 thg 1218:13
The solar day over the course of the Summer of 2014. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Moon Rise, Set & Phases in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International Airport

Moon Rise, Set & Phases in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 20000040408081212161620200000Muà XuânMùa Thu6 thg 1117:236 thg 1117:2322 thg 117:3322 thg 117:336 thg 127:276 thg 127:2721 thg 1220:3621 thg 1220:364 thg 123:544 thg 123:5420 thg 18:1420 thg 18:143 thg 218:103 thg 218:1018 thg 218:4818 thg 218:485 thg 313:065 thg 313:0620 thg 34:3720 thg 34:3717:4817:485:455:455:155:1518:1718:1717:2817:285:185:184:504:5017:5817:5817:5617:565:445:445:325:3218:3218:3218:0818:086:076:075:155:1518:0318:0318:0718:076:246:245:575:5718:2118:21
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Humidity Comfort Levels in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International Airport

Humidity Comfort Levels in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Wind Speed in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International Airport

Wind Speed in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 20 km/h0 km/h10 km/h10 km/h20 km/h20 km/h30 km/h30 km/h40 km/h40 km/h50 km/h50 km/h60 km/h60 km/hMuà XuânMùa Thu
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Hourly Wind Speed in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International Airport

Hourly Wind Speed in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2014 at Alejandro Velasco Astete International Airport

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Atmospheric Pressure in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International Airport

Atmospheric Pressure in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 21.022 mbar1.022 mbar1.024 mbar1.024 mbar1.026 mbar1.026 mbar1.028 mbar1.028 mbar1.030 mbar1.030 mbar1.032 mbar1.032 mbar1.034 mbar1.034 mbar1.036 mbar1.036 mbarMuà XuânMùa Thu
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Number of Reports by Day in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International Airport 2014

Number of Reports by Day in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 2002020404060608080Muà XuânMùa Thu
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Reports by Hour in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International Airport 2014

Reports by Hour in the Summer of 2014 at Alejandro Velasco Astete International AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

This report graphically illustrates the historical weather reports recorded by the weather station at Alejandro Velasco Astete International Airport in the summer of 2014.

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.