Fall 2021 Weather History at Rosario International Airport Argentina

This report shows the past weather for Rosario International Airport, providing a weather history for the fall of 2021. It features all historical weather data series we have available, including the Rosario International Airport temperature history for the fall of 2021. Bạn có thể truy sâu xuống từ năm này sang tháng khác và thậm chí cả báo cáo cấp ngày bằng cách nhấp vào biểu đồ.

Rosario International Airport Temperature History in the Fall of 2021

Temperature history in the Fall of 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 5-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°CMùa HèMùa Đông
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Hourly Temperature in the Fall of 2021 at Rosario International Airport

Hourly Temperature in the Fall of 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đôngnóngmát mẻấm áplạnhthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

So sánh Rosario International Airport với một thành phố khác:

Bản Đồ

Cloud Cover in the Fall of 2021 at Rosario International Airport

Cloud Cover in the Fall of 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Observed Weather in the Fall of 2021 at Rosario International Airport

Observed Weather in the Fall of 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 2, 1 thg 3 Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain-RA
Th 3, 2 thg 3 Smoke
Th 4, 3 thg 3 Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light RainRETS, -TSRA, -RA
Th 5, 4 thg 3 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, VCTS, -RA, VCSH
Th 7, 6 thg 3 Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogBR, MIFG
CN, 7 thg 3 Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of FogVCFG, BR, BCFG
Th 2, 8 thg 3 Rain, Light Rain-RA
Th 3, 9 thg 3 Smoke, Mist
Th 5, 11 thg 3 Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain-RA
CN, 14 thg 3 Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain-RA
Th 2, 15 thg 3 Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Precipitation in the VicinityRA, -RA
Th 3, 16 thg 3 Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Intermittent Rain, Light RainRETS, +TSRA, -TSRA, TSRA, RA, -RA
Th 6, 19 thg 3 Showers of Rain
Th 7, 20 thg 3 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Intermittent Rain, Light RainRETS, TS, TSRA, RA, -RA
CN, 21 thg 3 Fog, Patches of Fog, Shallow FogMIFG
Th 2, 22 thg 3 Patches of Fog, Shallow FogMIFG
Th 3, 23 thg 3 Fog, Increasing Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogFG, BR, MIFG
Th 4, 24 thg 3 Drizzle and Rain, Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, MistDZRA, RA, RERA, -DZRA, -RA, -DZ, REDZ, BR
Th 5, 25 thg 3 Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent DrizzleRETS, RETSRA, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, RA, -RA, -DZ
Th 6, 26 thg 3 Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Fog, MistDZ, -DZ, REDZ, FG, BR
Th 7, 27 thg 3 Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle-DZ
CN, 28 thg 3 Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle-DZ
Th 4, 31 thg 3 Fog, Patches of Fog, Shallow FogMIFG
Th 5, 1 thg 4 Fog, Patches of Fog, Shallow FogMIFG
CN, 4 thg 4 Fog
Th 2, 5 thg 4 Fog, Patches of Fog, Shallow FogMIFG
Th 3, 6 thg 4 Decreasing Fog, Fog, Increasing Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogFG, BR, MIFG
Th 4, 7 thg 4 Smoke, Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogBR, MIFG
Th 5, 8 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light RainRETS, TS, +TSRA, -TSRA, TSRA, RA, RERA, -RA
Th 6, 9 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Intermittent Rain, Light RainRETS, +TSRA, -TSRA, -RA
Th 7, 10 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Intermittent Drizzle, Light Drizzle, Recent DrizzleRETS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, -RA, DZ, -DZ, REDZ
CN, 11 thg 4 Rain
Th 2, 12 thg 4 Smoke, Fog, Patches of Fog, Shallow FogMIFG
Th 3, 13 thg 4 Fog, Increasing Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogFG, BR, MIFG
Th 4, 14 thg 4 Fog, Patches of Fog, Shallow FogMIFG
Th 5, 15 thg 4 Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogBR, MIFG
Th 6, 16 thg 4 Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogBR, MIFG
Th 7, 17 thg 4 Fog, Increasing Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogFG, BR, MIFG
CN, 18 thg 4 Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogMIFG
Th 4, 21 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainRETS, TS, -TSRA, TSRA, -RA
Th 5, 22 thg 4 Mist
Th 6, 23 thg 4 Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog-RA, BR, MIFG
Th 3, 27 thg 4 Smoke, Decreasing Fog, Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogFG, BR, MIFG, FU
Th 4, 28 thg 4 Fog, Increasing Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogFG, BR, MIFG
Th 5, 29 thg 4 Fog, Increasing Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogFG, BR, MIFG
Th 6, 30 thg 4 Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogBR, MIFG
Th 7, 1 thg 5 Fog, Patches of Fog, Shallow FogMIFG
Th 2, 3 thg 5 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain-RA
Th 6, 7 thg 5 Smoke, Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogBR, MIFG
Th 7, 8 thg 5 Fog, Patches of Fog, Shallow FogMIFG
CN, 9 thg 5 Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogBR, MIFG
Th 2, 10 thg 5 Mist
Th 4, 12 thg 5 Mist
Th 5, 13 thg 5 Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogBR, MIFG
Th 6, 14 thg 5 Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogBR, BCFG, MIFG
Th 7, 15 thg 5 Haze, Fog, Mist
CN, 16 thg 5 Mist
Th 2, 17 thg 5 Smoke, Mist
Th 3, 18 thg 5 Smoke, Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogBR, BCFG, MIFG
Th 5, 20 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Intermittent Rain, Light RainRETS, VCTS, -TSRA, TSRA, RA, -RA
Th 6, 21 thg 5 Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Intermittent Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, MistRETS, RETSRA, TS, VCTS, -TSRA, TSRA, RA, RERA, -RA, DZ, -DZ, REDZ, BR
Th 7, 22 thg 5 Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle-RA, -DZ
Th 4, 26 thg 5 Patches of Fog, Shallow FogMIFG
Th 5, 27 thg 5 Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogBR, BCFG, MIFG
Th 6, 28 thg 5 Haze, Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogBR, MIFG
CN, 30 thg 5 Smoke
Th 2, 31 thg 5 Smoke

Hours of Daylight and Twilight in the Fall of 2021 at Rosario International Airport

Hours of Daylight and Twilight in the Fall of 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 50 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa HèMùa Đông20 thg 312 giờ, 9 phút20 thg 312 giờ, 9 phútngàyngàyngàyngàyđêm31 thg 510 giờ, 8 phút31 thg 510 giờ, 8 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Sunrise & Sunset with Twilight in the Fall of 2021 at Rosario International Airport

Sunrise & Sunset with Twilight in the Fall of 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 5020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa HèMùa Đông6:526:521 thg 319:381 thg 319:387:567:5631 thg 518:0431 thg 518:046:596:597:077:0721 thg 319:1221 thg 319:12
The solar day over the course of the Fall of 2021. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Moon Rise, Set & Phases in the Fall of 2021 at Rosario International Airport

Moon Rise, Set & Phases in the Fall of 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 50000040408081212161620200000Mùa HèMùa Đông11 thg 216:0611 thg 216:0627 thg 25:1827 thg 25:1813 thg 37:2213 thg 37:2228 thg 315:4928 thg 315:4911 thg 423:3111 thg 423:3127 thg 40:3227 thg 40:3211 thg 516:0111 thg 516:0126 thg 58:1526 thg 58:1510 thg 67:5310 thg 67:5324 thg 615:4024 thg 615:406:096:0920:1820:1819:4219:426:536:537:007:0019:5419:5419:2219:227:577:576:466:4618:5118:5118:2618:267:557:557:267:2618:2018:2017:3617:367:567:568:098:0918:1418:1418:0018:009:029:02
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Humidity Comfort Levels in the Fall of 2021 at Rosario International Airport

Humidity Comfort Levels in the Fall of 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Wind Speed in the Fall of 2021 at Rosario International Airport

Wind Speed in the Fall of 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 50 km/h0 km/h10 km/h10 km/h20 km/h20 km/h30 km/h30 km/h40 km/h40 km/h50 km/h50 km/h60 km/h60 km/h70 km/h70 km/h80 km/h80 km/hMùa HèMùa Đông
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Hourly Wind Speed in the Fall of 2021 at Rosario International Airport

Hourly Wind Speed in the Fall of 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2021 at Rosario International Airport

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Atmospheric Pressure in the Fall of 2021 at Rosario International Airport

Atmospheric Pressure in the Fall of 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 51.000 mbar1.000 mbar1.005 mbar1.005 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.015 mbar1.015 mbar1.020 mbar1.020 mbar1.025 mbar1.025 mbar1.030 mbar1.030 mbar1.035 mbar1.035 mbarMùa HèMùa Đông
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Number of Reports by Day in the Fall of 2021 at Rosario International Airport 2021

Number of Reports by Day in the Fall of 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 5005050100100Mùa HèMùa Đông
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Reports by Hour in the Fall of 2021 at Rosario International Airport 2021

Reports by Hour in the Fall of 2021 at Rosario International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

This report graphically illustrates the historical weather reports recorded by the weather station at Rosario International Airport in the fall of 2021.

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.